Ve spolupráci se spolkem THeatr ludem přinášíme do škol vzdělávací program – Dramadílny

Zobrazit: Ve spolupráci se spolkem THeatr ludem přinášíme do škol vzdělávací program – Dramadílny

Zajímají Vás moderní didaktické formy vzdělávání? Řadíte je do své výuky a hledáte další možnosti jejího obohacení? Pak neodcházejte a přečtěte si následující nabídku.

Projekt MAP ORP Ostrava IV ve spolupráci se spolkem THeatr ludem, z.s. přináší do škol vzdělávací program – Dramadílny a přinést ho může i k vám. V rámci tohoto programu lektoři pracují s metodami dramatické výchovy, kdy formou her a různých cvičení žáky seznamují s literaturou, uměním, významnými osobnostmi dějin aj.  Žáci si tak osvojují veškeré předávané informace přímým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně pracovat s nově nabytými informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor. Dramadílny podporují a rozvíjí u žáků aktivní přístup k získaným informacím, tvořivost, fantazii, spolupráci v kolektivu, vzájemné respektování se, sociální cítění i vyjádření názoru.

Aktuálně jsou v nabídce např. tyto dílny a rozhodně nekončíme:

Zaujala Vás naše nabídka, ale ptáte se: „Kdo je THeatr ludem“?

THeatr ludem je spolek, který byl založen v srpnu roku 2005. Zakladatelé tohoto spolku spolupracují již od roku 2004. Náplní spolku je obohacování kulturního života na Moravě a v Čechách, vytváření českých i mezinárodních divadelních projektů, tvorba pohybových, loutkových, experimentálních inscenací, pravidelná realizace arteterapeutických dílen s názvem terapie loutkou, umělecko-vzdělávacích dílen pro děti a mládež, pořádání tematicky zaměřených festivalů, performingů, spolupořádání festivalů, spolupráce s divadly. Se svými inscenacemi a tvořivými dílnami se prezentoval THeatr ludem na mnoha divadelních a jiných festivalech u nás i v zahraničí.

Pokud jste došli až na konec tohoto příspěvku a máte o aktivitu zájem, pak vám zbývají poslední dva kroky: ověření, že je vaše škola zapojena do projektu MAP ORP Ostrava IV ZDE a registrace vybrané třídy.  Registrovat se můžete dvěma způsoby – prostřednictvím návodného katalogu vzdělávacích aktivit pro žáky základních škol, který si můžete stáhnout na našich stránkách, nebo prostřednictvím Google formuláře přes tlačítko „online registrace“ níže.

Těšíme se na společné setkání 😊

Pro školy zapojené v projektu MAP ORP Ostrava IV je aktivita ZDARMA.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355 je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy.