Foto/video

Zobrazit: Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším směrem. Směrem k úspěchu a životní spokojenosti. Na webináři Vám bude představena e-kniha „Jak spolu ...
Zobrazit: STAŇTE SE ČLENY Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

STAŇTE SE ČLENY Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Pokud jsi  „mládežník“, rád komunikuješ, máš potřebu se seberealizovat, zdokonalovat, participovat na zajímavých projektech, podílet se na aktivitách pro mladé lidi v Ostravě, není ti lhostejné prostředí, ve kterém žiješ a máš chuť se podílet na zlepšování podmínek pro život mladých ...
Zobrazit: Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Kariéroví poradci potřebují nejen odbornou metodickou podporu, ale především prostor na realizaci aktivit s žáky a jejich rodiči.Příspěvek města na financování této pozice zapojených škol byl schválen radou města dne 19.1.2021. „Rada města schválila příspěvky školám na podporu pozice kariérového ...
Zobrazit: ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

Od 18. ledna do 4. února probíhá ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021, který je určen žákům a uchazečům o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022. Akce je organizována Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce ...
Zobrazit: On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

V době zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města Ostravy, se výuka a činnost v těchto organizacích nezastavila.  Zájmové vzdělávání probíhalo dle ...
Zobrazit: O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

O příspěvek ze zcela nového programu na podporu distanční výuky v ostravských základních školách projevilo zájem celkem 43 z 56 škol zřizovaných jednotlivými městskými obvody. Program, který reagoval na výsledky dotazníkového šetření organizovaného městem, byl vyhlášen v srpnu. Školy z něj vyčerpají 3,168 milionu ...
Zobrazit: Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Video s ředitelkou školy Mgr. Ludmilou Večerkovou „Samozřejmě jsem zvažovala veškeré možné způsoby aplikace distanční výuky, ale nakonec, po poradě s pedagogy ze školy a se zbytkem vedení – se zástupkyněmi, jsme se rozhodli, že určitě nebudeme chtít veškerou tíhu vzdělávání ...
Zobrazit: Video příspěvek asistentek sociální inkluze

Video příspěvek asistentek sociální inkluze

V srpnu 2020 končí další z úspěšných projektů města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144. Cílem projektu je zavedení koordinovaného přístupu pro zajištění kvalitního zejména předškolního vzdělávání pro všechny děti ve městě Ostrava ...
Zobrazit: Závěrečná konference projektu RRP OV II

Závěrečná konference projektu RRP OV II

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II, který si klade za cíl podporu inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy, se blíží ke svému plánovanému konci. Projekt ukončí svou realizaci ke dni 31. 8. 2020, z tohoto důvodu ...
Zobrazit: Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Myšlenková mapa v 1. třídě, Základní škola, Ostrava-Poruba, I. Sekaniny 1804

Prvňáčci se v rámci prvouky pustili do tvoření myšlenkové mapy na téma – Povolání. Někteří se pokusili doplnit ji malými srozumitelnými nákresy – piktogramy……., …jiní to vzali „zguntu“, třeba Hynek se svými ...
Zobrazit: VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

VŠB – TUO ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají v boji proti koronaviru

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava ve spolupráci s ostravskými školami pomáhají s výrobou ochranných pracovních štítů pro zdravotníky, další příslušníky složek integrovaného záchranného systému, ale nejen pro ně. V koordinaci pomáhá také informační centrum zřízené na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB. Do ...
Zobrazit: Město poděkuje učitelům

Město poděkuje učitelům

Letošní Den učitelů, který připadá na 28. března a připomíná narození celosvětově uznávaného Čecha, učitele národů, Jana Amose,  město Ostrava mělo v úmyslu oslavit spolu se 14 pedagogy ostravských mateřských a základních škol – výraznými pedagogickými osobnostmi a oceněnými za dlouholetou ...