Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 28.05.2024 se v prostorách Základní školy Šalounova v Ostravě – Vítkovicích uskutečnilo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol ORP Ostrava, pořádané v rámci projektu MAP IV.

Ředitel školy seznámil přítomné se školou, jejími charakteristikami, historií přípravné třídy. Na metodickém setkání byli přítomni také zástupci ŠPP ZŠ Šalounova – školní psycholog a speciální pedagog školy.

Pedagogové a asistenti se účastnili výuky přímo v přípravné třídě, vzájemně se informovali o obsazenosti a složení přípravných tříd, o režimu přípravných tříd. Pedagogové a asistenti sdíleli osvědčené praktické metody a přístupy ve výuce, dále také užitečné materiály a pomůcky k aktivitám s dětmi. Diskutovali o důležitosti spolupráce s rodinou žáků a o odkladech a dodatečných odkladech školní docházky.

Účastníci setkání hovořili také o narůstajících řečových potížích dětí v přípravných třídách ( logopedické a jiné vady řeči) a o jejich práci s nimi. Psycholog školy ZŠ Šalounova poskytl náměty pro práci s vadami řeči u dětí v přípravných třídách – informoval je o testech řečových dovedností a seznámil je s receptivním slovníkem. Všichni kolegové z PT se shodli na důležitosti každodenní práce s vadami řeči u dětí, dále o jejich možnostech profesionálního růstu v této oblasti. Vzájemně nasdíleli také hry, časopisy a další pomůcky, které jim v práci s vadami v řeči u dětí významně pomáhají, jako např. Klokanův kufr, Logo cvičky, kurz logopedického asistenta.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV (MAP ORP Ostrava IV) je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355.