Poslední mobilita projektu Erasmus+ proběhla v sousedním Polsku

Zobrazit: Poslední mobilita projektu Erasmus+ proběhla v sousedním Polsku

Ve dnech 27. až 29.května 2024 se uskutečnila poslední mobilita v tomto školním roce v rámci projektu Erasmus+, který je zaměřen na podporu jazykových dovedností, práci s nadanými žáky, a především na sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání. Mobilita se tentokrát uskutečnila u našich severních sousedů v nedalekém městě Katowice, které se nachází ve Slezském vojvodství.

Výjezdu se zúčastnilo celkem 12 účastníků, 10 pedagogických pracovníků a 2 nepedagogičtí zástupci města, aby zde rozšířili své obzory a přispěli k mezinárodní spolupráci ve vzdělávacím sektoru. Účastníci navštívili školu: Szkola Podstawowa Nr 34 Im Mikolaja Kopernika w Katowicach, která podporuje nadání a talent svých žáků skrz několik projektů, a to už od roku 2003.

Jaké organizace účastníci navštívili?

První den mobility byli účastníci seznámeni s hostující školou, dozvěděli se o jejím fungování a různých projektech, do kterých je škola zapojena, jako je např. Erasmus+ pro mobilitu studentů i učitelů, projekt Socrates Comenius a v současné době realizují akreditovaný projekt mobility ,,Naše evropská škola“. Naopak účastníci představili sebe a své školy a mohli tak zhodnotit rozdíly mezi českým a polským vzděláváním. Proběhlo také stínování v hodinách výtvarné a hudební výchovy, polském jazyce, informatice a dramatickém kroužku.

Druhý den probíhalo stínování v Pałac Młodzieży na hodině chemie, ve které žáci prováděli chemické pokusy a stejně tak jedna z účastnic. Následně účastníci navštívili průmyslovou rezidenční čtvrť Nikiszowiec, o jejíž historii se dozvěděli od průvodkyně.

Poslední den proběhlo stínování v Centrum Edukacji Ekologicznej v hodinách keramiky a biologie. V keramice si mohl každý z účastníků spolu s žáky vytvořit vlastní hrníček a v hodině biologie se více seznámili se strašilkami, africkými hlemýždi, žížalami a pijavicemi.

V rámci mobility proběhlo také setkání s místostarostou Waldemar Bojarun, který účastníkům představil město Katovice a také jim sdělil bližší informace ohledně financování škol a zapojení města do vzdělávání.

Mobility mají smysl

Tato mobilita nejenže umožnila účastníkům sdílet své zkušenosti a nápady, ale také přispěla k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, což je klíčový cíl programu Erasmus+. Výsledkem bylo nejen posílení odborných kompetencí účastníků, ale také navázání nových profesionálních vztahů a partnerství, které mohou v budoucnu vést k dalším společným projektům a iniciativám.

Kompletní informace k projektu Erasmus+ KA1 najedete v sekci Mezinárodní projekty – Erasmus.

Řídícím orgánem projektu Erasmus+ je Dům zahraniční spolupráce.

reg. č. projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000126983