Mezinárodní projekty

Zobrazit: Poslední mobilita projektu Erasmus+ proběhla v sousedním Polsku

Poslední mobilita projektu Erasmus+ proběhla v sousedním Polsku

Ve dnech 27. až 29.května 2024 se uskutečnila poslední mobilita v tomto školním roce v rámci projektu Erasmus+, který je zaměřen na podporu jazykových dovedností, práci s nadanými žáky, a především na sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání. Mobilita se ...
Zobrazit: Předposlední výjezd Erasmu školního roku směřoval do Chorvatska

Předposlední výjezd Erasmu školního roku směřoval do Chorvatska

V termínu od 15. dubna do 19. dubna 2024 se konala v pořadí 4. mobilita uskutečněná v rámci projektu Erasmus+. Tentokrát naše kroky směřovaly na jih Evropy do 2. největšího města Chorvatska Splitu, který se nachází v oblasti zvané Dalmácie. Výjezd absolvovalo 10 pedagogických a ...
Zobrazit: Třetí mobilita projektu Erasmus+ v Torrentě: Sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání

Třetí mobilita projektu Erasmus+ v Torrentě: Sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání

Ve dnech 26. února až 1. března 2024 se uskutečnila třetí mobilita v rámci projektu Erasmus+, který je zaměřen na podporu jazykových dovedností, práci s nadanými žáky, a především na sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání. Do španělského města ...
Zobrazit: Erasmus+ Otevírá dveře: Ostravská skupina učitelů a zástupců města míří do Španělského Torrentu

Erasmus+ Otevírá dveře: Ostravská skupina učitelů a zástupců města míří do Španělského Torrentu

Deset pedagogů a dva zástupci magistrátu města Ostravy se vydali na vzdělávací cestu do španělské Valencie, konkrétně do Julio Verne School (oblast Torrent). Tato třídenní studijní cesta, podpořená programem Erasmus+, slibuje mnoho nových poznatků a inspirace. Na tuto mobilitu odjíždí ...
Zobrazit: Erasmus+ a mobilita do Bratislavy

Erasmus+ a mobilita do Bratislavy

Pedagogové z Ostravy si nedávno přivezli inspiraci ze studijní cesty do Bratislavy, která byla součástí programu Erasmus+. Tato cesta, zahrnující 20 zástupců z pěti základních škol a magistrátu města Ostravy, byla příležitostí pro sdílení pedagogických postupů a prohloubení mezinárodní spolupráce. ...
Zobrazit: Erasmus+ a Mezinárodní mobilita ostravských škol v Bratislavě

Erasmus+ a Mezinárodní mobilita ostravských škol v Bratislavě

Ostrava, město známé svou dynamikou a inovacemi, se chystá rozšířit své vzdělávací obzory díky nadcházející mezinárodní mobilitě v rámci programu Erasmus+. Do Bratislavy v pondělí 29. ledna odcestuje 20 představitelů z pěti základních škol z Ostravy a zástupci magistrátu města Ostravy. ...
Zobrazit: Exkurze do Bielefeldu: Inspirativní zážitek z Laborschule

Exkurze do Bielefeldu: Inspirativní zážitek z Laborschule

Ve dnech 21. až 23. listopadu měli zástupci škol jedinečnou příležitost prozkoumat vzdělávací prostředí a kulturu města Bielefeld v Německu. Tato mobilita se konala v rámci projektu Erasmus+, který hraje klíčovou roli v podporování mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Cílem exkurze ...
Zobrazit: Žáci ze ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les se setkali s prezidentem Lotyšska!

Žáci ze ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les se setkali s prezidentem Lotyšska!

Výměny, setkávání a obohacování zkušeností jsou klíčovými prvky vzdělávání. Statutární město Ostrava se rozhodlo investovat do budoucnosti svých pedagogů tím, že se připojilo k mezinárodnímu programu Erasmus+. Tento program, známý svou schopností propojit vzdělávací instituce z celé Evropy, nyní otevírá ...
Zobrazit: PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

Ve dnech 16. – 18. 6. 2023 se zúčastnilo mezinárodního setkání v Bratislavě 8 týmů měst z České a Slovenské republiky. Účastníci konference měli příležitost se poznat navzájem s ostatními realizátory projektu Europe Goes Local a absolvovat několik workshopů. Evropský ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Na přelomu měsíce května a června se zúčastnil zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy meetingu, který se konal v Řecku, v rámci další fáze projektu THINK TANK. Projekt THINK TANK je v České republice novinkou. V rámci tohoto projektu ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do mezinárodním projektu Think – Tank

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do mezinárodním projektu Think – Tank

V minulém týdnu PDMMO vyslal delegáta na mezinárodní projekt Think – Tank, který probíhal celý týden v Ostravě a byl zaměřen na zapojování mladých lidí ze znevýhodněných skupin do projektů. Inkluze byla hlavním tématem, které řešili zástupci z ČR, Polska ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže se zapojuje do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank

Parlament dětí a mládeže se zapojuje do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank

Hlavním cílem projektu je zvýšit skutečný vliv mládeže ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Projekt je zaměřen na rozvoj trvalé součinnosti sektoru mládeže s oblastí výzkumu a analýz a systémových řešení podporujících participaci mladých lidí. Dílčími cíli projektu jsou rovněž popularizovat ...