Mezinárodní projekty

Zobrazit: Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (novinky, inspirace)

Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (novinky, inspirace)

NOVINKY Metodické semináře eTwinning Chtěli byste realizovat mezinárodní projekty v online komunitě eTwinning, ale nevíte, jak na to? Přijďte na metodický seminář, kde vám zkušení ambasadoři všechno vysvětlí. Zjistíte, jak eTwinningový projekt připravit a začlenit do výuky. Můžete se také inspirovat ...
Zobrazit: Setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu EUROPE GOES LOCAL v Brně

Setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu EUROPE GOES LOCAL v Brně

Ve dnech 1.4.-3. 4. 2022 proběhlo v Brně setkání českých a slovenských týmů v rámci projektu Europe Goes Local. Jedná se o dlouhodobý vzdělávací projekt s cílem podpořit práci s mládeží na úrovni samospráv. Statutární město Ostrava se do výzvy pro ...
Zobrazit: Visegrad 4 Ukrajina – mimořádná výzva pro malé granty

Visegrad 4 Ukrajina – mimořádná výzva pro malé granty

Informace o vyhlášení mimořádné výzvy k předkládání žádostí o malé granty – pomoc zmírnit dopady války na uprchlíky přicházející z Ukrajiny pobývající v zemích V4, posílení kapacit místních úřadů, veřejných institucí a organizací občanské společnosti, které poskytují potřebnou pomoc pokud ...
Zobrazit: Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (kurzy, webináře, výzvy inspirace)

Možnosti zahraniční spolupráce pro MŠ a ZŠ (kurzy, webináře, výzvy inspirace)

AKTUALITY EUN nabízí nové MOOC kurzy Akademie European Schoolnet zveřejnila nabídku nových kurzů. Některé začínají už v lednu. Zjistěte, jak začlenit téma udržitelnost do školní výuky v Terra Mission MOOC: Teaching Sustainability for Action. Nahraďte frontální výuku flexibilním uspořádáním třídy a inspirujte žáky k ...
Zobrazit: Projekty institucionální spolupráce

Projekty institucionální spolupráce

  Projekty mají posílit institucionální spolupráci mezi českými institucemi a institucemi z  donorských zemí (Norsko, Island, Lichtenštejnsko) na všech úrovních vzdělávání. Zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání.  Cíle projektů  Projekty mají posílit internacionalizaci a spolupráci mezi partnerskými institucemi a měly by mít ...
Zobrazit: Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Informace k nové výzvě Fondů EHP, nové online kurzy a další inspirace pro MŠ, ZŠ

Vyhlášení nové výzvy Fondů EHP Zajímá vás spolupráce s partnery z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska a hledáte finance na společný projekt? Přihlaste se do výzvy programu Vzdělávání Fondů EHP. Informace pro zasílání grantových žádostí naleznete na: projekty institucionální spolupráce . Už během ...