Exkurze do Bielefeldu: Inspirativní zážitek z Laborschule

Zobrazit: Exkurze do Bielefeldu: Inspirativní zážitek z Laborschule

Ve dnech 21. až 23. listopadu měli zástupci škol jedinečnou příležitost prozkoumat vzdělávací prostředí a kulturu města Bielefeld v Německu. Tato mobilita se konala v rámci projektu Erasmus+, který hraje klíčovou roli v podporování mezinárodní spolupráce ve vzdělávání. Cílem exkurze bylo sdílení pedagogických přístupů mezi různými školami z různých zemí, což otevírá nové perspektivy a inspiruje k inovacím ve vzdělávání.

Pedagogové měli možnost navštívit Laborschule, inovativní školu, která se zaměřuje na moderní pedagogické metody a individuální přístup k výuce. Jedna z účastnic, paní Slováková, sdílela svůj zážitek: „Byla jsem ohromena, jak Laborschule integruje různé typy aktivit do výuky, což studentům umožňuje experimentovat a učit se interaktivně. Navštívila jsem hodinu vaření (cooking). Pedagog žákům rozdělil recepty a role. Bylo skvělé vidět, jak se žáci sejdou v týmech a začnou spolupracovat. Každý měl svou roli, ať už to bylo krájení zeleniny, míchání těsta nebo ochucování omáček. Žáci byli velice sehraní uvařili skvělá jídla!“

Laborschule: Místo inovací a inspirace

Laborschule, což doslovně znamená „Laboratorní škola“, není jen místem vzdělávání, ale také prostředím, kde se experimentuje s novými pedagogickými metodami. Účastníci exkurze byli přivítáni přátelským týmem učitelů a vedení školy, kteří ochotně sdíleli své zkušenosti a poznatky.

Jednou z klíčových charakteristik Laborschule je důraz na participativní vzdělávání, které klade důraz na aktivní zapojení studentů do procesu učení. Škola se snaží podporovat kreativitu, kritické myšlení a individuální rozvoj každého studenta.

Účastníci měli možnost sledovat výuku v praxi a diskutovat s učiteli o různých pedagogických přístupech. Tato interakce poskytla cenný vhled do toho, jak lze tyto metody aplikovat v různých vzdělávacích kontextech.

Mezinárodní setkání a sdílení zkušeností

Jedním z hlavních cílů projektu Erasmus+ je posílit mezinárodní spolupráci a vytvářet mosty mezi různými vzdělávacími systémy. Exkurze do Bielefeldu poskytla účastníkům jedinečnou příležitost setkat se s pedagogy a studenty z německé školy, sdílet s nimi své zkušenosti a inspirace. Vzniklo tak bohaté prostředí pro diskuse o nejlepších praktikách v oblasti vzdělávání a výměnu nápadů pro budoucnost.