Parlament dětí a mládeže se zapojuje do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže se zapojuje do nově vznikajícího mezinárodního projektu Think-Tank

Hlavním cílem projektu je zvýšit skutečný vliv mládeže ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Projekt je zaměřen na rozvoj trvalé součinnosti sektoru mládeže s oblastí výzkumu a analýz a systémových řešení podporujících participaci mladých lidí.

Dílčími cíli projektu jsou rovněž popularizovat organizační a plánovací roli mládeže a vyřešit problém slabého zastoupení mladých lidí s menšími možnostmi aktivní participace.

Projekt bude inkubovat nové mládežnické subjekty prostřednictvím systémové podpory a osobního rozvoje mladých účastníků. Mládež s podporou odborníků bude připravovat rozvojové strategie pro své regiony a v rámci síťování i pro Evropu. Lidé pracující s mladými lidmi budou moci prostřednictvím vzdělávacího cyklu vytvářet nové podpůrné jednotky na základě vypracovaných osvědčených postupů. Mladým lidem s omezenými příležitostmi bude poskytnuta zvláštní podpora, aby byl zajištěn skutečný dopad těchto aktivit.

Hlavním výsledkem budou nové Think-Tanky, které budou řídit a vytvářet mladí lidé. Jejich cílem bude rozvíjet dlouhodobé strategie a podporovat účast mládeže na regionální a mezinárodní úrovni. Výsledky budou znásobeny prostřednictvím vzdělávacích nástrojů: souboru nástrojů pro osvědčené postupy, online kurzů a studijních návštěv. Podpůrným opatřením bude vývoj inovativních řešení pro začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi a jejich šíření.

Projekt je skvělou příležitostí pro zapojení a rozvoj mladých lidí. Z tohoto důvodu ho podporuje a doporučuje i PDMMO.

Prezentace