Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Na přelomu měsíce května a června se zúčastnil zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy meetingu, který se konal v Řecku, v rámci další fáze projektu THINK TANK.

Projekt THINK TANK je v České republice novinkou. V rámci tohoto projektu se realizují workshopy, přednášky a debaty zaměřené primárně pro mládež ze znevýhodněných skupin.

Hlavním cílem tohoto setkání byla tentokrát organizace práce v partnerských zemích, které na projektu spolupracují, a to Česko, Řecko a Polsko. Byly projednány další plány aktivit v práci s projektem, úkoly a cíle, které byly již splněny. V budoucnu jsou naplánovány výměnné pobyty, stáže a přednášky.
V plánu je vznik i tzv. expertních skupin, ve kterých bude figurovat „koordinátor inkluze“. Na pokračování projektu jsou všichni zvědaví, jelikož ničeho podobného se zástupci PDMMO zatím nezúčastnili.

První fáze tohoto projektu proběhla v květnu tohoto roku v Ostravě. Hlavním tématem prvního setkání byla inkluze. Účastníci zjistili, jaké znevýhodněné skupiny existují v jednotlivých zemích a učili se hledat informace. Rešerše a hledání ověřených informací bylo dalším propojeným tématem, ve kterém se účastnici rozvíjeli.

Hlavním cílem projektu je zvýšit skutečný vliv mládeže ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Projekt je zaměřen na rozvoj trvalé součinnosti sektoru mládeže s oblastí výzkumu a analýz a systémových řešení podporujících participaci mladých lidí. Hlavním výsledkem projektu budou nové Think-Tanky, které budou řídit a vytvářet mladí lidé. Jejich cílem bude rozvíjet dlouhodobé strategie a podporovat účast mládeže na regionální a mezinárodní úrovni. Výsledky budou znásobeny prostřednictvím vzdělávacích nástrojů: souboru nástrojů pro osvědčené postupy, online kurzů a studijních návštěv. Podpůrným opatřením bude vývoj inovativních řešení pro začleňování mladých lidí s omezenými příležitostmi a jejich šíření.

Projekt je skvělou příležitostí pro zapojení a rozvoj mladých lidí.