Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do mezinárodním projektu Think – Tank

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zapojil do mezinárodním projektu Think – Tank

V minulém týdnu PDMMO vyslal delegáta na mezinárodní projekt Think – Tank, který probíhal celý týden v Ostravě a byl zaměřen na zapojování mladých lidí ze znevýhodněných skupin do projektů.

Inkluze byla hlavním tématem, které řešili zástupci z ČR, Polska a Řecka. Účastníci zjistili, jaké znevýhodněné skupiny existují v jednotlivých zemích a učili se hledat informace. Rešerše a hledání ověřených informací bylo dalším propojeným tématem, ve kterém se účastnici rozvíjeli. 

Hlavním cílem celého projektu je zvýšit skutečný vliv mládeže ve střednědobém a dlouhodobém horizontu. Projekt je zaměřen na rozvoj trvalé součinnosti sektoru mládeže s oblastí výzkumu a analýz a systémových řešení podporujících participaci mladých lidí.