PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

Zobrazit: PDMMO na Konferenci Europe goes local v Bratislavě

Ve dnech 16. – 18. 6. 2023 se zúčastnilo mezinárodního setkání v Bratislavě 8 týmů měst z České a Slovenské republiky. Účastníci konference měli příležitost se poznat navzájem s ostatními realizátory projektu Europe Goes Local a absolvovat několik workshopů.

Evropský projekt spolupráce se zaměřuje na rozvoj spolupráce mládeže se samosprávami měst. Do projektu se mohou zapojit týmy ve složení mládeže ve věku od 15 do 30 let, pracovníka s mládeží a zástupce samosprávy. Město Ostrava je do tohoto projektu zapojeno od roku 2021.

Týmy v rámci projektu Europe Goes Local pracují na nápadech, jak zlepšit život ve svém městě, jak posílit vazbu mezi regionální a evropskou úrovní nebo rozvíjet komunitní projekty.

Program konference byl velmi nabitý. Na počátku prezentovala jednotlivá města, v rámci přenosu dobré praxe, svoji práci, aktivity a projekty a poté následovaly tematicky zaměřené workshopy a konzultace. Workshopy byly zaměřeny na témata využití mezinárodních příležitostí pro mladé lidi, udržitelnost – proč je tak důležitá v rámci realizace aktivit, přínos dobrovolnictví pro rozvoj měst a obcí, analýzu potřeb, význam městských a školských parlamentů včetně sebecreeningu.

Celé setkání bylo velice inspirativní a účastníci si sebou odvezli plno nových zkušeností a inspirací. Týmy také měly možnost přemýšlet a konzultovat, jak své nápady přetavit do projektu, který by mohl být podpořen právě prostřednictvím představených příležitosti.