Žáci ze ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les se setkali s prezidentem Lotyšska!

Zobrazit: Žáci ze ZŠ B. Dvorského 1, Ostrava-Bělský Les se setkali s prezidentem Lotyšska!

Výměny, setkávání a obohacování zkušeností jsou klíčovými prvky vzdělávání. Statutární město Ostrava se rozhodlo investovat do budoucnosti svých pedagogů tím, že se připojilo k mezinárodnímu programu Erasmus+. Tento program, známý svou schopností propojit vzdělávací instituce z celé Evropy, nyní otevírá nové obzory také pro ostravské pedagogy.

Město Ostrava se do tohoto programu zapojilo s cílem poskytnout svým pedagogům možnost zkoumat a sdílet nové přístupy k výuce. Zároveň se do programu Erasmus+ zapojují i jednotlivé školy, které mají příležitost poslat své žáky na výměnné pobyty do různých koutů Evropy.

Se zajímavou zkušeností s tímto programem se s námi podělil pan ředitel Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., MBA ze Základní školy B. Dvorského 1, Ostrava – Bělský Les.

Během návštěvy Lotyšska v rámci projektu Erasmus+ se zúčastnění žáci a pan ředitel Miloš Kosík setkali s prezidentem této země Edgarsem Rinkēvičsem. Setkání se uskutečnilo ve škole Ādažu vidusskola, kde probíhá nekolikadenní program v rámci ekologického projektu Children of a Green World. Setkání se zúčastnili žáci partnerských zemí – Lotyšska, Řecka, Turecka a České republiky. Žáci měli při této příležitosti možnost klást panu prezidentovi otázky.

Mezi dotazy byla například otázka, co podle pana prezidenta dělá žáky šťastnými. Prezident zdůraznil, že podpora mimoškolních aktivit je klíčovým prvkem štěstí pro žáky. Z vlastní zkušenosti uvedl, že pro něj osobně bylo radostné zkoumání věcí mimo standardní vzdělávací program, zejména setkávání s lidmi z různých komunit a seznamování se s jinými kulturami.

Otázka dalšího žáka zněla, co by udělal ve své funkci jinak, zda udělal nějaké chyby. Pan prezident odpověděl malým zamyšlením: Politici chyby nedělají, politici chyby napravují. Na druhé straně uvedl, že on sám by přece jen řešil jinak pandemickou situaci.

Našeho žáka Matěje Uhráka zajímal hlavní cíl Edgarse Rinkēvičse v pozici prezidenta. Ten jasně definoval svůj hlavní cíl v prezidentské pozici – podpora bezpečnosti země a její prosperita. Tyto hodnoty považuje za klíčové pro úspěch a štěstí občanů.


Autor článku: Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., MBA (ředitel školy)

Zapojení Ostravy do programu Erasmus+ je krokem směrem k otevřenějšímu, mezinárodnímu a kreativnějšímu vzdělávacímu prostředí. Ostravští pedagogové a žáci tak mohou využít jedinečných příležitostí k výměně nápadů a osvědčených postupů, což přispěje k obohacení vzdělávacího systému města a posílí jeho postavení v evropském kontextu.