Třetí mobilita projektu Erasmus+ v Torrentě: Sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání

Zobrazit: Třetí mobilita projektu Erasmus+ v Torrentě: Sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání

Ve dnech 26. února až 1. března 2024 se uskutečnila třetí mobilita v rámci projektu Erasmus+, který je zaměřen na podporu jazykových dovedností, práci s nadanými žáky, a především na sdílení zkušeností a inspirace v oblasti vzdělávání. Do španělského města Torrent, nacházející se v metropolitní oblasti města Valencie, se vypravili ostravští pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci, aby zde rozšířili své obzory a přispěli k mezinárodní spolupráci ve vzdělávacím sektoru.

Celkově se mobility zúčastnilo dvanáct zástupců, včetně paní náměstkyně Mgr. Andrey Hoffmannové, PhD. a vedoucí odboru kultury a školství paní Mgr. Barbory Stankušové. Účastníci navštívili Julio Verne School, školu, která je známá svým inovativním přístupem ke vzdělávání a začleněním moderních technologií do vyučovacího procesu.

Během třídenního programu měli účastníci jedinečnou příležitost seznámit se s fungováním a vnitřní strukturou školy, což jim umožnilo nahlédnout do metod a přístupů, které Julio Verne School aplikuje ve svém vzdělávacím procesu. Klíčovým bodem programu byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe mezi účastníky a pedagogickým personálem školy, což představovalo vzájemně obohacující zkušenost pro obě strany.

V rámci mobility proběhlo také setkání s místostarostou/náměstkem oblasti vzdělávání, panem Guillermem Alonsem. Setkání poskytlo účastníkům příležitost diskutovat o budoucnosti vzdělávání v regionu a prohloubit tak své porozumění lokálním vzdělávacím politikám a iniciativám.

Tato mobilita nejenže umožnila účastníkům sdílet své zkušenosti a nápady, ale také přispěla k dalšímu rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti vzdělávání, což je klíčový cíl programu Erasmus+. Výsledkem bylo nejen posílení odborných kompetencí účastníků, ale také navázání nových profesionálních vztahů a partnerství, které mohou v budoucnu vést k dalším společným projektům a iniciativám.

reg. č. projektu:  2023-1-CZ01-KA121-SCH-000126983