Erasmus+ a mobilita do Bratislavy

Zobrazit: Erasmus+ a mobilita do Bratislavy

Pedagogové z Ostravy si nedávno přivezli inspiraci ze studijní cesty do Bratislavy, která byla součástí programu Erasmus+. Tato cesta, zahrnující 20 zástupců z pěti základních škol a magistrátu města Ostravy, byla příležitostí pro sdílení pedagogických postupů a prohloubení mezinárodní spolupráce.

Den první: Základní škola Pavla Marcelyho – Oáza ekologie a technologie

Naše cesta začala v Základní škole Pavla Marcelyho, která stojí v srdci Bratislavy. Přivítal nás ředitel školy Mgr. Gabriel Kalna, spolu se svými zástupkyněmi pro 1. stupeň, 2. stupeň a inkluzi. Na této škole bylo hned patrné, jak moderní technologie mohou obohatit výuku a jak důležité je pro školu propojení s přírodou, což dokazuje i její rozlehlý sportovní areál a nedaleké jezero. Žáci se zapojují do interaktivních aktivit, které podporují jejich angažovanost a zájem o učení, což odráží školní důraz na týmovou práci a sociální dovednosti.

Den druhý: Setkání se zástupci městského úřadu Bratislava – Ružinov

Druhý den našeho pobytu byl věnován setkání se zástupci městského úřadu Bratislava – Ružinov. Jednání se účastnil starosta Ing. Martin Chren, místostarosta Ing. Martin Patoprstý, místostarosta Mgr. et. Mgr. Marek Machata a vedoucí odboru školství, kultury a sportu Mgr. Ľuboslava Vasilová. Zástupci Ostravy se zapojili do diskuzí o možnostech spolupráce a výměny dobrých praxí mezi městy. Toto setkání bylo klíčové pro navázání nových partnerství a plánování budoucích projektů, které by mohly ovlivnit vzdělávací strategie v obou regionech.

Den třetí: Základní škola a gymnázium pro nadané děti

Poslední den byl věnován Soukromé základní škole a gymnáziu pro nadané děti. Tato škola se vyznačuje individuálním přístupem k žákům a rozvojem jejich kreativity a digitálních dovedností. Ostravští pedagogové měli možnost vidět, jak tato škola podporuje kritické myšlení a zapojení do bohatého spektra mimoškolních aktivit.

Každá z těchto návštěv a setkání představovala příležitost k pochopení, jak rozdílné přístupy a metody mohou obohatit pedagogickou praxi a podporovat vzdělávání ve školách. Inspirace z těchto škol a interakce s místními odborníky představují cenné zkušenosti, které si pedagogové a zástupci magistrátu města Ostravy přivezli díky programu Erasmus+ zpět do svých pracovišť, spolu s novým pohledem na možnosti, které mohou v budoucnosti využít ve své práci.