Parlament dětí a mládeže města Ostravy

Zobrazit: Setkání obvodních parlamentů mládeže Ostrava v Řece

Setkání obvodních parlamentů mládeže Ostrava v Řece

V průběhu víkendu 17.-19. 11.2023  se v Řece uskutečnilo setkání obvodních parlamentů mládeže Ostrava pod vedením Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.  Během setkání se žáci účastnili výukových her, workshopů a prezentací. Veškerý program byl zaměřen na team building, komunikační prostředky ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Ve dnech 8. – 11. 11. 2023 se zúčastnilo 105 delegátů školních, městských a krajských parlamentů z České a Slovenské republiky 1. Republikového fóra dětí a mládeže v Praze. Účastníci měli příležitost se seznámit s příklady dobré praxe a účastnit se mnoha ...
Zobrazit: Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů i v letošním školním roce 2023/2024

Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů i v letošním školním roce 2023/2024

Záměr podpory žákovských parlamentů základních škol formou participativních rozpočtů se setkal i v letošním roce s velkým ohlasem. Celkem 22 žákovských parlamentů škol si připravilo projekty se žádostí o finanční podporu. Jednotlivé projekty vyhodnotila 1. listopadu 2023 komise ve složení: koordinátor ...
Zobrazit: Spolupráce s parlamenty dětí a mládeže v rámci Podzimní školy Národní sítě Zdravých města ČR

Spolupráce s parlamenty dětí a mládeže v rámci Podzimní školy Národní sítě Zdravých města ČR

V termínu 18. – 20. 10. 2023 proběhla ve spolupráci Ostravy a Národní sítě Zdravých měst ČR Podzimní škola, která se uskutečnila v City Campusu Ostrava. Téměř 130 zástupců českých měst z celé republiky se sjelo do Ostravy, aby se ...
Zobrazit: Vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol

Vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol

Dne 16.10. 2023 byl v rámci projektu BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! uspořádán vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol. Seminář probíhal ve SVČ Korunka. Hlavním cílem semináře byl rozvoj kompetencí jednotlivých žáků, vzdělávací aktivity a workshop zaměřený na ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy je partnerem Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže!!!

Parlament dětí a mládeže města Ostravy je partnerem Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže!!!

Parlament dětí a mládeže města Ostravy je partnerem Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže!!!Vizí Republikového fóra je vytvořit udržitelnou a dlouhodobě fungující celostátní platformu pro spolupráci všech typů parlamentů mládeže, která jim bude pomáhat rozvíjet jejich činnost a dávat mladým lidem ...
Zobrazit: Vznik žákovského parlamentu na  Základní škole Generála Janka

Vznik žákovského parlamentu na Základní škole Generála Janka

Dne 2. 10. 2023 proběhlo na ZŠ Gen. Janka 1. setkání žákovského parlamentu, kterého se zúčastnilo 15 žáků z 6.-9. tříd. Parlament dětí a mládeže města Ostravy si pro nově vznikající žákovský parlament připravil projektový den, který byl věnován představení ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Digitalizace, Smart City a data

Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Digitalizace, Smart City a data

Setkání pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města Digitalizace, Smart City se uskutečnilo 2.10. 2023 v „moderní a chytré“ budově Organica, která se v příštích dnech otevře i veřejnosti. Jednání pracovní skupiny se zúčastnil další zástupce mladých lidí z Parlamentu ...
Zobrazit: Závěrečné setkání ostravského týmu v rámci projektu EGL, který usiluje o propojení mládeže se samosprávou

Závěrečné setkání ostravského týmu v rámci projektu EGL, který usiluje o propojení mládeže se samosprávou

Ve dnech 30.9. – 1.10.2023 se zúčastnil ostravský tým tvořený zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, města a Střediska volného času Korunka posledního setkání v rámci projektu Europe Goes Local za rok 2023. Setkání se uskutečnilo v Domě zahraniční ...
Zobrazit: Zapojení Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Zapojení Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy reprezentují poslední zářiový týden svou mládežnickou organizaci na setkání v Řecku. Setkání je pokračováním v projektu THINK TANK. Jednání se soustředí na vyměnu zkušeností, debatní workshopy a správu organizací. PDMMO se těší úspěchům ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Energetika

Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Energetika

V pondělí 25.9 se zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy zúčastnil setkání pracovní skupiny Energetika v novém centru CEETe. Členové této skupiny jsou mimo jiné zástupci ostravské magistrátu a odborníci na energetiku z celého kraje. Hlavním bodem jednání bylo ...
Zobrazit: Konference žákovských parlamentů

Konference žákovských parlamentů

Žáci a studenti ostravských škol mají možnost vyzkoušet si fungování demokracie v praxi, a to prostřednictvím svých žákovských parlamentů. Zástupci mládeže se pak sdružují v Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (dále PDMMO), který je tvořen mladými lidmi, kteří žijí, ...