Parlament dětí a mládeže města Ostravy

Zobrazit: Vznik žákovského parlamentu na  Základní škole Generála Janka

Vznik žákovského parlamentu na Základní škole Generála Janka

Dne 2. 10. 2023 proběhlo na ZŠ Gen. Janka 1. setkání žákovského parlamentu, kterého se zúčastnilo 15 žáků z 6.-9. tříd. Parlament dětí a mládeže města Ostravy si pro nově vznikající žákovský parlament připravil projektový den, který byl věnován představení ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Digitalizace, Smart City a data

Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Digitalizace, Smart City a data

Setkání pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města Digitalizace, Smart City se uskutečnilo 2.10. 2023 v „moderní a chytré“ budově Organica, která se v příštích dnech otevře i veřejnosti. Jednání pracovní skupiny se zúčastnil další zástupce mladých lidí z Parlamentu ...
Zobrazit: Závěrečné setkání ostravského týmu v rámci projektu EGL, který usiluje o propojení mládeže se samosprávou

Závěrečné setkání ostravského týmu v rámci projektu EGL, který usiluje o propojení mládeže se samosprávou

Ve dnech 30.9. – 1.10.2023 se zúčastnil ostravský tým tvořený zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, města a Střediska volného času Korunka posledního setkání v rámci projektu Europe Goes Local za rok 2023. Setkání se uskutečnilo v Domě zahraniční ...
Zobrazit: Zapojení Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Zapojení Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy do dalších aktivit mezinárodního projektu THINK – TANK

Zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy reprezentují poslední zářiový týden svou mládežnickou organizaci na setkání v Řecku. Setkání je pokračováním v projektu THINK TANK. Jednání se soustředí na vyměnu zkušeností, debatní workshopy a správu organizací. PDMMO se těší úspěchům ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Energetika

Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Energetika

V pondělí 25.9 se zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy zúčastnil setkání pracovní skupiny Energetika v novém centru CEETe. Členové této skupiny jsou mimo jiné zástupci ostravské magistrátu a odborníci na energetiku z celého kraje. Hlavním bodem jednání bylo ...
Zobrazit: Konference žákovských parlamentů

Konference žákovských parlamentů

Žáci a studenti ostravských škol mají možnost vyzkoušet si fungování demokracie v praxi, a to prostřednictvím svých žákovských parlamentů. Zástupci mládeže se pak sdružují v Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (dále PDMMO), který je tvořen mladými lidmi, kteří žijí, ...
Zobrazit: Projektový den žákovského parlamentu na ZŠ K. Pokorného

Projektový den žákovského parlamentu na ZŠ K. Pokorného

V pondělí 18. 9. 2023 zorganizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy projektový den pro žákovský parlament Základní školy K. Pokorného v Ostravě – Porubě. Projektového dne se účastnilo celkem 29 zástupců tříd z 3. až 9. ročníku. Tématem dne ...
Zobrazit: Konference žákovských parlamentů

Konference žákovských parlamentů

Pozvání pro základní školy na Konferenci žákovských parlamentů. Konference se uskuteční pod záštitou náměstkyně primátora Mgr. Andrey Hoffmannové, Ph.D. Cílem konference je prezentovat úspěšně zrealizované projekty žákovských parlamentů, které byly podpořeny z participativních rozpočtů města Ostravy v loňském školním roce. V rámci ...
Zobrazit: Dobrovolnický klub Korunka

Dobrovolnický klub Korunka

Středisko volného času Korunka otevírá dobrovolnický klub, jehož členové se budou podílet na organizaci nejrůznějších aktivit pro širokou veřejnost. Členem klubu se může stát každý zájemce od 13-ti let. Členové klubu mají jedinečnou příležitost získat praxi nebo doporučení ke studiu, ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do dalších pracovních skupin ke strategickému plánu rozvoje města – Prostředí k životu a Podnikání a podnikavost

Zapojení mladých lidí do dalších pracovních skupin ke strategickému plánu rozvoje města – Prostředí k životu a Podnikání a podnikavost

Setkání pracovní skupiny Prostředí k životu, v rámci tvorby Strategického plánu fajnOVA, se uskutečnilo v Ostravě dne 13. 6. 2023 za účasti mladých lidí z Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. Statutární město Ostrava spolupracuje s partnery a vytváří Strategický ...
Zobrazit: Zapojení mladých lidí do pracovní skupiny Životní prostředí a mobilita

Zapojení mladých lidí do pracovní skupiny Životní prostředí a mobilita

Dne 14. 6. 2023 proběhlo v Komunitním centru Všichni Spolu v Ostravě – Porubě setkání pracovní skupiny zaměřené na Životní prostředí a mobilitu v rámci tvorby nového Strategického plánu rozvoje města Ostravy pro období 2024-2030. Do činnosti pracovní skupiny byl ...
Zobrazit: Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

Zapojení zástupců PDMMO do pracovní skupiny města Mládež v Ostravě

V úterý 27. 6. 2023 proběhlo setkání pracovní skupiny Mládež v Ostravě k novému strategickému plánu, do kterého se zapojili i zástupci PDMMO. Na pracovní skupině byla v průběhu dvouhodinového setkání řešeno téma mladých lidí v Ostravě. V úvodu setkání ...