Vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol

Zobrazit: Vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol

Dne 16.10. 2023 byl v rámci projektu BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! uspořádán vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol. Seminář probíhal ve SVČ Korunka.

Hlavním cílem semináře byl rozvoj kompetencí jednotlivých žáků, vzdělávací aktivity a workshop zaměřený na participativní rozpočty (sepsání projektové žádosti a projektový management). Účastníci semináře si navzájem představili projekty, se kterými na vzdělávací den dorazili. Mohli se tak navzájem inspirovat a popřípadě poupravit nebo doplnit svoje projektové žádosti. Všem „parlamenťákům ze škol” byl podrobně představen formulář k podání žádosti o příspěvek v rámci participativního rozpočtu. Žáci měli možnost konzultovat své nápady na projekty nejen mezi sebou, ale také se zkušenými členy Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy. Na základě této aktivity připraví školy své projekty se žádostí o finanční podporu prostřednictvím svých škol.
V rámci semináře proběhly rovněž teambuildingové aktivity pro podpoření networkingu mezi žákovskými parlamenty.

Seminář byl jeden z prvních kroků v harmonogramu aktivit v rámci participativních rozpočtů žákovských parlamentů.
Další důležitá data:
31.10.2023, 12:00 hod. – Termín odevzdání projektů na email: predseda@pdmmo.cz
1.11.-2.11.2023 – Vyhodnocení  projektů  –  setkání  hodnotící komise  složené  ze  zástupců mládeže
1.11.-2.11.2023 – Informace školám o výsledcích vyhodnocení
6.11.-12.11.2023 – Vyplnění žádosti ze strany podpořených projektů
11/2023 – 5/2024 – Vlastní realizace projektůDěkujeme všem, kteří se nebáli přijít vzdělávat a těšíme se na zaslané projekty!