Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů i v letošním školním roce 2023/2024

Zobrazit: Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů i v letošním školním roce 2023/2024

Záměr podpory žákovských parlamentů základních škol formou participativních rozpočtů se setkal i v letošním roce s velkým ohlasem. Celkem 22 žákovských parlamentů škol si připravilo projekty se žádostí o finanční podporu.

Jednotlivé projekty vyhodnotila 1. listopadu 2023 komise ve složení: koordinátor Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, 3 zástupci Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a zástupce odboru kultury a školství. Komise vyhodnotila všech 22 zaslaných projektů a navrhla finančně podpořit 9 z nich.

Podpořeným školám budou na realizaci projektů poskytnuty příspěvky ze strany města ve výši 100 tis. Kč.

Podpořené projekty:

1. ZŠ Gajdošova – Umění nás baví

2. ZŠ Provaznická – Na dvoře si děti hrály

3. ZŠ Chrustova – Chill zóna pro žáky

4. ZŠ Sekaniny – Cesta časem

5. ZŠ Matiční – HISTOMAT, aneb Historiční Matiční

6. ZŠ Krestova – Den ekologie

7. ZŠ A. Hrdličky – Let´s dance! Škola tančí!

8. ZŠ Ostrčilova – Festival Ostrčiláků

9. ZŠ Srbská – Sportem proti drogám

Děkujeme všem, kteří se letos zapojili a těšíme se již na samotnou realizaci těchto projektů!!!