Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Energetika

Zobrazit: Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Energetika

V pondělí 25.9 se zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy zúčastnil setkání pracovní skupiny Energetika v novém centru CEETe. Členové této skupiny jsou mimo jiné zástupci ostravské magistrátu a odborníci na energetiku z celého kraje.

Hlavním bodem jednání bylo zřízení odpovědného orgánu za energetiku pro následujících 7 let. Uvedené téma nebylo v minulém strategickém plánu zastoupeno, proto je na něj nyní kladen takový důraz. Převážná část debaty probíhala mezi Danielem Minaříkem, specialistou užití obnovitelných zdrojů a Stanislavem Mišákem, ředitelem CEETe, kteří se již v minulosti snažili téma energetiky dostat do strategického plánu města.

Na závěr jednání představil každý účastník svoji vizi do budoucna s tím, že jednotlivé další návrhy budou členové pracovní skupiny podávat elektronicky.