Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Ve dnech 8. – 11. 11. 2023 se zúčastnilo 105 delegátů školních, městských a krajských parlamentů z České a Slovenské republiky 1. Republikového fóra dětí a mládeže v Praze. Účastníci měli příležitost se seznámit s příklady dobré praxe a účastnit se mnoha zajímavých debat.
 
Republikové fórum je platformou pro setkání aktivních mladých lidí napříč republikou, které spojuje zájem o spolupráci a vzájemná podpora činnosti. První ročník fóra si kladl za cíl pojmenovat problémy, které mladé lidi trápí a v rámci výstupů také navrhnout konkrétní řešení a strategie.
 
Fórum bylo zahájeno v poslanecké sněmovně. Následovalo seznámení se s jednotlivými parlamenty a jejich činnosti, byly zahájeny interaktivní dialogy s hosty a proběhla panelová diskuze na téma “Hlas a témata mladé generace v českém parlamentu.” Čtvrtečního setkání se zúčastnil i ministr školství, mládeže a tělovýchovy pan Mikuláš Bek.
 
Páteční dopoledne, v zasedací místnosti MŠMT, patřilo tématům Wellbeingu a Podpory činnosti parlamentů. Poté se účastníci přemístili na Právnickou fakultu UK a věnovali se workshopům rozebírajícím tato témata.

Sobotní program byl zaměřen na přípravu stanovisek k jednotlivým tématům a volbě sedmi mluvčích fóra. Mezi mezi nominované kandidáty byl zvolen i zástupce Ostravy, a to předseda Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy, David Kaszper.