Spolupráce s parlamenty dětí a mládeže v rámci Podzimní školy Národní sítě Zdravých města ČR

Zobrazit: Spolupráce s parlamenty dětí a mládeže v rámci Podzimní školy Národní sítě Zdravých města ČR

V termínu 18. – 20. 10. 2023 proběhla ve spolupráci Ostravy a Národní sítě Zdravých měst ČR Podzimní škola, která se uskutečnila v City Campusu Ostrava. Téměř 130 zástupců českých měst z celé republiky se sjelo do Ostravy, aby se vzájemně inspirovali a sdíleli své příklady dobré praxe. Účastníky čekaly celkem tři dny nabité inspirativními přednáškami a diskuzemi. Hlavním tématem bylo BYDLENÍ– jaké aktivity mohou města dělat a jak je financovat. Nechyběly ani workshopy z oblasti projektového řízení nebo participace s občany.

Ve workshopové místnosti na Velké Rozvojovně dne 19.10.2023, v rámci bloku čtyř diskuzních stolů s koordinátory, byl jeden stůl zaměřen i na spolupráci s parlamenty dětí a mládeže.

Zástupci Parlamentu dětí a mládeže, Střediska volného času (koordinátor PDMMO) a oddělení školství, sdíleli příklad dobré praxe z Ostravy na poli práce s mládeží. Předseda PDMMO prezentoval zúčastněným fungování Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a prezentoval i konkrétní projekty, novinky a aktivity, které mladí lidé organizovali anebo se na nich podílí.

Prezentace spustila diskuzi se spoustou otázek, což ukazuje, že práce s mládeží je velice aktuálním tématem napříč ČR.

Velkým tématem byla oblast participace mladých lidí na pracovních skupinách města Ostravy, včetně podpory žákovských parlamentů formou participativních rozpočtů i podpora Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy ze strany města.

Spousta dotazů a diskusí směřovala k tomu, jak mladé lidí iniciovat do aktivit i participace na veřejném životě. Diskuse byla velmi zajímavá, vstřícná, se spoustou nápadů v rámci přenosu dobré praxe i v získání nových kontaktů, včetně možností zapojení se i do dalších projektů, které spolupráci s mladými lidmi podporují (např. Europe Goes Local)