Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Digitalizace, Smart City a data

Zobrazit: Zapojení mladých lidí do další pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města – Digitalizace, Smart City a data

Setkání pracovní skupiny ke strategickému plánu rozvoje města Digitalizace, Smart City se uskutečnilo 2.10. 2023 v „moderní a chytré“ budově Organica, která se v příštích dnech otevře i veřejnosti.

Jednání pracovní skupiny se zúčastnil další zástupce mladých lidí z Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO). Cílem jednání pracovní skupiny bylo projednání potenciálu Ostravy v oblasti digitalizace a chytrých technologií a diskuze nad prioritami v dané oblasti.

Diskuze byla velmi odborná, avšak pro mladé lidi z PDMMO je důležitý i náslech a názory odborníků. Strategický plán je nyní již v návrhové části a PDMMO se zapojuje do jeho tvorby již od samotného počátku.