Parlament dětí a mládeže města Ostravy

Zobrazit: Zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a SVČ Korunka na konferenci v Bruselu

Zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy a SVČ Korunka na konferenci v Bruselu

Ve dnech 20.-23. 2. 2024 proběhla v Bruselu konference European Conference on Local Youth Work and Democracy. Parlament dětí a mládeže města Ostravy a Středisko volného času Ostrava Korunka měli možnost, díky zapojení se do projektu Europe Goes Local, vyslat na ...
Zobrazit: Projektový den žákovského parlamentu ze ZŠ Porubská

Projektový den žákovského parlamentu ze ZŠ Porubská

Žákovský parlament ze Základní školy Porubská navštívil na Středisku volného času Korunka dne 19. 2. 2024 Parlament dětí a mládeže města Ostravy. Společně spolu strávili celé dopoledne plné vzdělávacích a rozvojových aktivit, které byly podány zábavnou a hravou formou. Všichni ...
Zobrazit: PDMMO se zúčastnil dalšího setkání ke tvorbě Strategickému plánu rozvoje města 2024-2030

PDMMO se zúčastnil dalšího setkání ke tvorbě Strategickému plánu rozvoje města 2024-2030

Dne 6. 2. 2024 proběhlo v prostorách Nové radnice setkání partnerských organizací ke tvorbě Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2024 – 2030, jehož proces tvorby se blíží svému konci. Cílem setkání, kterého se zúčastnili zástupci různých organizací např. ...
Zobrazit: Studuj u nás

Studuj u nás

Únorový díl magazínu TV Polar Studuj u nás představil Parlament dětí a mládeže, podporu odborných pozic a šachy ve školách. Parlament dětí a mládeže Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci s městem připravil pro studenty středních škol a ...
Zobrazit: Proběhla simulace zastupitelstva ze strany PDMMO

Proběhla simulace zastupitelstva ze strany PDMMO

Dne 29. 1. 2024 se v prostorách Nové radnice uskutečnila simulace zastupitelstva města Ostravy, kterou organizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy. Součástí programu byly například i debaty a přednášky s významnými hosty, kterými byli primátor Jan Dohnal, náměstkyně primátora ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy oznamuje jedinečnou událost – Simulaci Zastupitelstva města Ostravy

Parlament dětí a mládeže města Ostravy oznamuje jedinečnou událost – Simulaci Zastupitelstva města Ostravy

Cílem této akce je zvýšit zájem mladých lidí o veřejné dění a motivovat je k aktivnímu občanství a přiblížit mladým lidem komunální politiku a zprostředkovat jim setkání a diskuzi s osobami s rozhodovací pravomocí. Simulované jednání zastupitelstva je zaměřeno primárně ...
Zobrazit: Setkání obvodních parlamentů mládeže Ostrava v Řece

Setkání obvodních parlamentů mládeže Ostrava v Řece

V průběhu víkendu 17.-19. 11.2023  se v Řece uskutečnilo setkání obvodních parlamentů mládeže Ostrava pod vedením Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.  Během setkání se žáci účastnili výukových her, workshopů a prezentací. Veškerý program byl zaměřen na team building, komunikační prostředky ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Parlament dětí a mládeže města Ostravy na Republikovém fóru parlamentů dětí a mládeže

Ve dnech 8. – 11. 11. 2023 se zúčastnilo 105 delegátů školních, městských a krajských parlamentů z České a Slovenské republiky 1. Republikového fóra dětí a mládeže v Praze. Účastníci měli příležitost se seznámit s příklady dobré praxe a účastnit se mnoha ...
Zobrazit: Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů i v letošním školním roce 2023/2024

Žákovské parlamenty ZŠ byly podpořeny formou participativních rozpočtů i v letošním školním roce 2023/2024

Záměr podpory žákovských parlamentů základních škol formou participativních rozpočtů se setkal i v letošním roce s velkým ohlasem. Celkem 22 žákovských parlamentů škol si připravilo projekty se žádostí o finanční podporu. Jednotlivé projekty vyhodnotila 1. listopadu 2023 komise ve složení: koordinátor ...
Zobrazit: Spolupráce s parlamenty dětí a mládeže v rámci Podzimní školy Národní sítě Zdravých města ČR

Spolupráce s parlamenty dětí a mládeže v rámci Podzimní školy Národní sítě Zdravých města ČR

V termínu 18. – 20. 10. 2023 proběhla ve spolupráci Ostravy a Národní sítě Zdravých měst ČR Podzimní škola, která se uskutečnila v City Campusu Ostrava. Téměř 130 zástupců českých měst z celé republiky se sjelo do Ostravy, aby se ...
Zobrazit: Vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol

Vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol

Dne 16.10. 2023 byl v rámci projektu BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!! uspořádán vzdělávací seminář k participativnímu rozpočtu žákovských parlamentů škol. Seminář probíhal ve SVČ Korunka. Hlavním cílem semináře byl rozvoj kompetencí jednotlivých žáků, vzdělávací aktivity a workshop zaměřený na ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy je partnerem Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže!!!

Parlament dětí a mládeže města Ostravy je partnerem Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže!!!

Parlament dětí a mládeže města Ostravy je partnerem Republikového fóra parlamentů dětí a mládeže!!!Vizí Republikového fóra je vytvořit udržitelnou a dlouhodobě fungující celostátní platformu pro spolupráci všech typů parlamentů mládeže, která jim bude pomáhat rozvíjet jejich činnost a dávat mladým lidem ...