Vybrané dubnové aktivity PDMMO

Zobrazit: Vybrané dubnové aktivity PDMMO

Účast na LevelUP! 2024 v Belgii

Předseda parlamentu dětí a mládeže města Ostravy byl vyslán v dubnu Českou radou dětí a mládeže, coby mluvčí Republikového fóra PDM, na LevelUP! 2024 do Brusselu. Jednalo se dva dny plné vzdělávacích workshopů a budování kontaktů na národní i mezinárodní úrovni. Celkem 1300 zástupců mládeže se potkalo na této velké akci, aby se vzdělávali, posouvali a jejich hlas byl tak lépe slyšet. Celá akce byla rovněž skvělou příležitostí k získání nových kontaktů pro budoucí spolupráce a možnost navzájem se inspirovat. 

Language coffee

Dne 9. 4. 2024 Parlament dětí a mládeže města Ostravy připravil pro děti z Dětského domova Úsměv cizojazyčný program Language coffee. Na SVČ Korunka dorazili hosté z Indie, Turecka a Ukrajiny, kteří přiblížili účastníkům běžný život v jejich zemích a všichni tak měli zároveň i možnost otestovat své jazykové dovednosti. Cílem společně stráveného odpoledne bylo procvičení angličtiny a vzájemné poznání odlišných kultur, zvyků a tradic.

Galavečer

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se stal iniciátorem a prvním organizátorem Galavečeru parlamentů dětí a mládeže z Moravskoslezského kraje!!!

Cílem akce bylo ocenit aktivitu a práci těch mladých lidí v rámci regionu, kteří se podílejí v mládežnických organizacích na aktivitách pro komunitu nebo další mladé lidi.

„Vážíme si aktivity každého, protože víme, že aktivita není samozřejmostí. Myslíme si, že tato aktivita není dostatečně oceňována a je málo viditelná, možná i proto není tak populární. Aktivní lidé jsou ve svých třídách občas označováni za podivíny a my to nechceme nechat tak. Jsme rádi, že celou akci nám pomohl zahájit i podpořit Josef Bělica, hejtman MSK a Petr Tesarčík, starosta obce Vojkovice, kde se Galavečer konal“…uvedli zástupci PDMMO.
Na akci bylo zastoupeno 13 mládežnických organizací, tj. celkem 50 účastníků.

Děkujeme všem zúčastněným i SVČ Korunka za podporu.

Akce byla spolufinancována z projektu Mládež kraji a je podporována projektem Europe Goes Local.