Národní výběrové konference EPM v ČR Ostrava 2024

Zobrazit: Národní výběrové konference EPM v ČR Ostrava 2024

Ve dnech 21. – 24. března 2024 proběhla v Ostravě 26. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR Ostrava 2024.

Konference byla otevřenou platformou, kde mohli mladí lidé vyjadřovat své názory na aktuální témata českého a evropského rázu. Hlavním cílem této konference byla podpora aktivního občanství, demokratických hodnot a rozvoj měkkých dovedností.

Naši delegáti měli možnost debatovat o aktuálních problémech Evropské Unie, jako je například pobrexitové uspořádání Evropy. Stejně tak měli možnost seznámit se zahraničními delegáty a s jejich kulturou a zvyky. Mezi pozvanými účastníky byl i zástupce Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy.

Na konferenci vystoupila s uvítacím proslovem náměstkyně primátora města Ostravy Andrea Hoffmannová. Během panelových diskuzí měli účastníci možnost diskutovat s politiky a diplomaty, např. s náměstkyní primátora Andreou Hoffmannovou, europoslancem Ondřejem Kovaříkem aj. Delegáti se rovněž zapojili do práce v jednotlivých výborech, kde řešili aktuální problémy, a následně museli obhájit své rezoluce na GA. Celá konference byla velmi úspěšná, od práce ve výborech po debaty s politiky. Věříme, že i budoucí konference EYP budou stejně úspěšné, a doufáme, že se na nich zase setkáme.