PDMMO se zúčastnil dalšího setkání ke tvorbě Strategickému plánu rozvoje města 2024-2030

Zobrazit: PDMMO se zúčastnil dalšího setkání ke tvorbě Strategickému plánu rozvoje města 2024-2030

Dne 6. 2. 2024 proběhlo v prostorách Nové radnice setkání partnerských organizací ke tvorbě Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2024 – 2030, jehož proces tvorby se blíží svému konci.

Cílem setkání, kterého se zúčastnili zástupci různých organizací např. MAPPA, MSIC, Expat Centre, Plato, PDMMO, aj., byl především výběr strategických projektů a nastavení ukazatelů/indikátorů, které budou v průběhu platnosti plánu sledovány a vyhodnocovány.

Na schůzce byly představeny projekty a indikátory, které by se měly ve strategickém plánu objevit. Zástupci organizací měli možnost poskytnout zpětnou vazbu, navrhnout úpravy, či vznést jiné náměty. V diskuzi zazněly i konkrétní podněty vedoucí k budoucí spolupráci mezi městskými organizacemi a samosprávou v rámci plnění strategického plánu.  Na podnět PDMMO bude zařazena do kategorie inspirativních projektů i snaha města Ostravy být European Youth Capital.