Parlament dětí a mládeže města Ostravy oznamuje jedinečnou událost – Simulaci Zastupitelstva města Ostravy

Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy oznamuje jedinečnou událost – Simulaci Zastupitelstva města Ostravy

Cílem této akce je zvýšit zájem mladých lidí o veřejné dění a motivovat je k aktivnímu občanství a přiblížit mladým lidem komunální politiku a zprostředkovat jim setkání a diskuzi s osobami s rozhodovací pravomocí.

Simulované jednání zastupitelstva je zaměřeno primárně na žáky středních škol, popř. žáky vyšších ročníků základních škol.

Termín konání. 29. 1. 2024 (9:00-16:00)
Organizátor: Parlament dětí a mládeže města Ostravy ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava
Přihlášení se na simulaci je možné prostřednictvím odkazu: https://1url.cz/XuZ1v.

Záštitu nad akcí udělil pan primátor Jan Dohnal. Dalšími hosty jsou náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová a zastupitel Tomáš Macura. Se všemi hosty bude dle jejich časových možností vedena diskuze, na které budou moci účastníci pokládat jednotlivé dotazy týkající se našeho města, jeho aktivit, činností a projektů.

Studenti budou poměrově rozděleni do politických klubů dle aktuálního složení zastupitelstva. Před jednáním zastupitelstva budou účastníci jednat v politických klubech a projednávat a připravovat se na jednání zastupitelstva. Simulovaně budou jednat o 2 tématech:

  • Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy k projektu „Černá kostka – centrum digitalizace, vědy a inovací
  • Návrhu na uzavření Memoranda o spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Záchrana a revitalizace části Národní kulturní památky – objektů vysokých pecí 4 a 6 v areálu Dolní oblasti Vítkovic a vytvoření státní příspěvkové organizace MUSEUM+

Přidanou hodnotou akce je trénink komunikačních dovedností v podobě vystupování před lidmi, prezentace a argumentace.

Předběžný program:
8:40-9:00 – Prezentace
9:00-9:05 – Zahájení akce – Mgr. Jan Dohnal, Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D.
9:05-9:30 – Představení PDMMO a programu
9:30-10:00 – Diskuze s Ing. Tomášem Macurou, MBA
10:00-10:15 – Rozdělení do politických klubů
10:15-10:30 – Coffebreak
10:30-11:00 – Fajnova
11:00-11:45 – Seznámení se s projekty, jednání v politických klubech
11:45-12:00 – Coffebreak
12:00-12:30 – Diskuze s Mgr. Andreou Hoffmannovou, Ph.D.
12:30-13:30 – Přestávka na oběd
13:30-15:00 – Jednání zastupitelstva, diskuze účastníků o potřebách ve městě.
15:00-15:30 – Vyhodnocení za účasti primátora Mgr. Jana Dohnala, krátká diskuse
15:30-16:00 – Ukončení akce