Nezařazené

Zobrazit: MĚSTO V SOULADU S NÁZORY EXPERTŮ NEDOPORUČUJE ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM NANONÁSTŘIKY

MĚSTO V SOULADU S NÁZORY EXPERTŮ NEDOPORUČUJE ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM NANONÁSTŘIKY

Město Ostrava se obrací na všechna předškolní a školní zařízení na svém území, aby pečlivě vážila případné využití nástřiku nanočástic oxidu titaničitého (TiO₂) na plochy ve svých budovách jako prevenci bakteriálních a virových onemocnění, a předem konzultovala účinnost a zdravotní ...
Zobrazit: Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální  výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Na opětovný výskyt COVIDU-19 na podzim roku 2020 reagovalo město Ostrava vyhlášením Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 2020, které bylo určeno pro základní školy zřizované městskými obvody SMO – vice na odkazu: ...
Zobrazit: Kulatý stůl  “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl „Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“ je určen všem, kteří mají zájem rozvíjet tuto oblast na své škole.    Kulatý stůl je určen ředitelům ZŠ nebo jejich zástupcům, stávajícím výchovným nebo kariérovým poradcům či dalším zájemcům o činnost kariérového ...

Seznam škol a školských zařízení

Statutární město Ostrava s městskými obvody zřizuje 66 mateřských škol (z toho 21 pod základní školou), 55 základních škol, 1 základní uměleckou školu a 4 střediska volného času. Statutární město Ostrava Středisko volného času KorunkaOstrava – Mariánské Hory, Korunní 49, ...
Zobrazit: Moderní a efektivní vedení distanční výuky – přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Lugeřovice

Moderní a efektivní vedení distanční výuky – přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Lugeřovice

Dne 7.12.2020 proběhl v rámci projektu MAP ORP Ostrava II workshop na téma Moderní a efektivní vedení distanční výuky. Jednalo se o přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Účastníky provázel workshopem ředitel této školy Mgr. Karel Moric, MBA. ...
Zobrazit: On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

V době zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města Ostravy, se výuka a činnost v těchto organizacích nezastavila.  Zájmové vzdělávání probíhalo dle ...
Zobrazit: Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020 – z d e – Opatření PES pro oblast školství – z d e ...
Zobrazit: Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021

Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021

Rada města schválila dne 18.11.2020 Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území města Ostravy zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů 2021. Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ...

Školení na aplikace v digitální a distanční výuce (MS Teams a Google Classroom)

Ve spolupráci se společností Tieto EVRY jsme pro Vás připravili školení zaměřené na aplikace pro využití v digitální a distanční výuce – Microsoft Teams a Google Classroom. Školení je určeno výhradně pro ředitele, zástupce ředitele a informatika Vaší základní školy. ...
Zobrazit: Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

V průběhu školního roku probíhaly lekce a projektové dny polytechnického vzdělávání programu Malá technická univerzita v několika ostravských mateřských školách. Vzdělávací program Malá technická univerzita Projekt Malá technická univerzita (MTU) má co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa ...
Zobrazit: Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Projekt TETA IV., který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu realizuje Mateřská škola Hornická 43A v Ostravě. Projekt navazuje a propojuje projekty z předchozích tří let. „Díky této návaznosti s charakterem sněhové koule, kdy bylo zdokonalováno vše předcházející ...
Zobrazit: Středisko volného času z Moravské Ostravy pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času z Moravské Ostravy pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času Ostrava–Moravská Ostrava pořádá v tomto roce zajímavé příměstské a pobytové tábory pro děti různých věkových kategorií. Dva pobytové tábory se budou konat v srpnu na turistické základně SVČ v osadě Klokočůvek v Oderských vrších. První turnus v období od 1. 8. do ...