Nezařazené

Zobrazit: Pozvánka na představení výzkumné zprávy a diskuzi k potřebám mladých osob (ve věku 15 – 30 let) ve městě Ostrava

Pozvánka na představení výzkumné zprávy a diskuzi k potřebám mladých osob (ve věku 15 – 30 let) ve městě Ostrava

Srdečně vás zveme dne 22.11.2021 na diskuzi k tématu potřeb mladých osob (ve věku 15 – 30 let) ve městě Ostrava. Diskuze se můžete zúčastnit prezenčně (budova Střediska volného času Korunka, Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory) nebo online (odkaz Vám ...
Zobrazit: Literární soutěž pro žáky ostravských škol „Generace prarodičů“

Literární soutěž pro žáky ostravských škol „Generace prarodičů“

Literární soutěže s cílem podpory mezigeneračních vztahů v rodinách se koná pod záštitou Komise pro rodinu a volný čas Rady města Ostravy a s finanční podporou Statutárního města Ostravy. Navštiv svoji babičku, dědečka, pratetičku, prastrýčka a zjisti, jak se jim ...
Zobrazit: Pozvánka na seminář – Jak učit děti hrát šachy

Pozvánka na seminář – Jak učit děti hrát šachy

Účastníci semináře získají ucelený přehled o využití deskové hry šachy jako užitečného didaktického nástroje k rozvoji klíčových kompetencí u dětí v předškolním i školním věku (vztah šachu k RVP ZV), seznámí se s metodickými a didaktickými postupy při výuce šachu ...
Zobrazit: OSTRAVA INSPIRUJE SVÝM KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JINÁ MĚSTA

OSTRAVA INSPIRUJE SVÝM KARIÉROVÝM PORADENSTVÍM NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH JINÁ MĚSTA

Dne 17.9.2021 se uskutečnila v Centru Pant konference VOLBA KARIÉRY V OSTRAVĚ Rozvoj kariérového poradenství a jeho vliv na kvalitu vzdělávání na základních školách v ORP Ostrava ZKUŠENOST A INSPIRACE Konference byla příležitostí pro seznámení se s ostravskou zkušeností s rozvojem služeb ...
Zobrazit: Přínos sociálních pedagogů pro třídní učitele

Přínos sociálních pedagogů pro třídní učitele

V rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III přinášíme příklady dobré praxe, tentokrát z pohledu sociálních pedagogů i třídních učitelů na působení sociálních pedagogů na základních školách. Základní škola Ostrava-Výškovice, Srbská 2 L. Kubzová, sociální pedagožka: „Chtěla bych ...
Zobrazit: Ostrava podpořila „Letní kempy 2021“

Ostrava podpořila „Letní kempy 2021“

Město Ostrava reagovalo na nutnost minimalizovat negativní dopady pandemie COVID-19 na žáky plnící povinnou školní docházku v důsledku sociální izolace a dlouhodobé distanční výuky na školách, podpořením aktivit na obnovení pracovních a studijních návyků, zájmu o vzdělávání, duševní pohodu a zdraví dětí, ...
Zobrazit: Konference on line „Voda je život aneb Zdravý pitný režim v mateřských a základních školách“

Konference on line „Voda je život aneb Zdravý pitný režim v mateřských a základních školách“

Dne 26. 5. 2021 od 14:30 h do 17:00 h se uskuteční on line – aplikace ZOOM konference pro vedoucí a pracovníky školních jídelen, pedagogy mateřských a základních škol, rodiče na téma „Voda je život aneb Zdravý pitný režim v ...
Zobrazit: MĚSTO V SOULADU S NÁZORY EXPERTŮ NEDOPORUČUJE ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM NANONÁSTŘIKY

MĚSTO V SOULADU S NÁZORY EXPERTŮ NEDOPORUČUJE ŠKOLSKÝM ZAŘÍZENÍM NANONÁSTŘIKY

Město Ostrava se obrací na všechna předškolní a školní zařízení na svém území, aby pečlivě vážila případné využití nástřiku nanočástic oxidu titaničitého (TiO₂) na plochy ve svých budovách jako prevenci bakteriálních a virových onemocnění, a předem konzultovala účinnost a zdravotní ...
Zobrazit: Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální  výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Využití prostředků poskytnutých v rámci výzvy na podporu digitální výuky v roce 2020 (ZŠ zřizované městskými obvody)

Na opětovný výskyt COVIDU-19 na podzim roku 2020 reagovalo město Ostrava vyhlášením Výběrové řízení pro poskytnutí příspěvků z rozpočtu SMO na podporu digitální výuky na rok 2020, které bylo určeno pro základní školy zřizované městskými obvody SMO – vice na odkazu: ...
Zobrazit: Kulatý stůl  “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl “Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“

Kulatý stůl „Fandíme kariérovému poradenství na ZŠ v Ostravě“ je určen všem, kteří mají zájem rozvíjet tuto oblast na své škole.    Kulatý stůl je určen ředitelům ZŠ nebo jejich zástupcům, stávajícím výchovným nebo kariérovým poradcům či dalším zájemcům o činnost kariérového ...

Seznam škol a školských zařízení

Statutární město Ostrava s městskými obvody zřizuje 66 mateřských škol (z toho 21 pod základní školou), 55 základních škol, 1 základní uměleckou školu a 4 střediska volného času. Statutární město Ostrava Středisko volného času KorunkaOstrava – Mariánské Hory, Korunní 49, ...
Zobrazit: Moderní a efektivní vedení distanční výuky – přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Lugeřovice

Moderní a efektivní vedení distanční výuky – přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Lugeřovice

Dne 7.12.2020 proběhl v rámci projektu MAP ORP Ostrava II workshop na téma Moderní a efektivní vedení distanční výuky. Jednalo se o přenos dobré praxe ze ZŠ a MŠ Ludgeřovice. Účastníky provázel workshopem ředitel této školy Mgr. Karel Moric, MBA. ...