Nezařazené

Zobrazit: Dubnové metodické kurzy pro pedagogy na VŠB-TUO

Dubnové metodické kurzy pro pedagogy na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava připravila ve spolupráci s Ostravskou univerzitou metodické kurzy pro pedagogy. Tyto kurzy probíhají v Ostravě a jsou zdarma. . . . . . . Stavíme fonografKurz/workshop je vhodný nejen pro pedagogy a lektory ...
Zobrazit: Pokračování projektu Propojení světa kultury, umění a pohybu

Pokračování projektu Propojení světa kultury, umění a pohybu

Projekt, který probíhá ve spolupráci s Cirkusem trochu jinak a uskutečňuje se za finanční podpory Evropské unie, od začátku roku 2023 zavítal do třech ostravských základních škol. Na ZŠ Gen. Janka Ostrava – Mariánské Hory, ZŠ Šoupala Ostrava – Poruba a ...
Zobrazit: Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Ostrava – březen 2023

Aktualizace Strategického rámce MAP ORP Ostrava – březen 2023

Dovolujeme si vás informovat, že do 3. března 2023 můžete zasílat své nové/aktualizované investiční projektové záměry k zařazení do Strategického rámce MAP ORP Ostrava. Aktualizace vychází ze skutečnosti, že také v aktuálním programovém období je podmínkou pro čerpání dotací z Integrovaného ...
Zobrazit: Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

Další možnosti vzdělávání v oblasti kariérového poradenství

1. Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Zveme Vás na webinář/workshop Mindfulness ve vzdělávání a kariérovém poradenství. Webinář je určen všem, kteří chtějí zařadit mindfulness do oblasti kariérového poradenství a vzdělávání. Účastníci se seznámí s podstatou mindfulness za pomoci teorie ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Proběhlo metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 16.01.2023 se uskutečnilo metodické setkání pro sociální pedagogy ostravských základních škol. Tématem setkání byla práce s žáky a jejich rodinami ze sociálně – vyloučených lokalit/ práce s žáky a jejich rodinami ohroženými chodbou či sociálním vyloučením. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy a ...
Zobrazit: Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Podpora čtenářství v ZŠ J. Šoupala

Přinášíme vám příklady dobré praxe ze Základní školy Ostrava – Poruba, J. Šoupala 1609, p.o., kde se mj. zaměřují na podporu čtenářství. Školní knihovnice Mgr. Táňa Hlavatá popisuje: „Rozvoj čtenářství na Šoupalce jsme pojali velkoryse a od roku 2016 zavedli na druhém ...
Zobrazit: REKAPITULACE KONFERENCE TALENT CITY 2022

REKAPITULACE KONFERENCE TALENT CITY 2022

Cílem konference Talent City 2022, která se konala ve dnech 14. – 15. 9. 2022 na několika místech v centru Ostravy, byla podpora a rozvoj talentů ve více oblastech. Inspirovali jsme se od místních organizací, ale také od zahraničních hostů a ...
Zobrazit: Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zúčastnil mládežnické konference v La Chaux de Fonds

Parlament dětí a mládeže města Ostravy se zúčastnil mládežnické konference v La Chaux de Fonds

Ve dnech 20. – 23. 10. 2022 proběhla ve švýcarském La Chaux-de-Fonds konference mládežnických parlamentů na téma zapojení a participace mladých obyvatel. Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) je pravidelným účastníkem této prestižní konference a zároveň také jediným reprezentantem České ...
Zobrazit: 2. ročník ,,Ostravských sportovních her“

2. ročník ,,Ostravských sportovních her“

Dne 10.6.2022 v atletické hale v Ostravě – Vítkovicích proběhl „Velký sportovní den“, v rámci kterého bylo oceněno deset nejúspěšnějších základních škol v rámci projektu Ostravské sportovní hry. Ocenění předala náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D. a zástupkyně Okresní rady ...
Zobrazit: „Velký sportovní den“ spojený se slavnostním vyhlášením deseti nejúspěšnějších základních škol v rámci Ostravských sportovních her 10. 6. 2022

„Velký sportovní den“ spojený se slavnostním vyhlášením deseti nejúspěšnějších základních škol v rámci Ostravských sportovních her 10. 6. 2022

V Atletické hale v Ostravě-Zábřehu proběhl „Velký sportovní den“ , v rámci kterého bylo slavnostně vyhlášeno deset nejúspěšnějších základních škol, které v průběhu školního roku 2021/2022 plnily v hodinách tělesné výchovy sportovní výzvy – běh, šplh, švihadlo, dribling, gymnastika, atletika. ...
Zobrazit: Výměna mládeže v Polsku – nabídka pro školy

Výměna mládeže v Polsku – nabídka pro školy

Parlament dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) dostal nabídku pro ostravské školy – zúčastnit se ve dnech 10. – 20. 6. 2022 výměny mládeže v Polsku. Výměna mládeže je s enviromentálním tématem a účastní se jí skupiny z Polska, Portugalska ...
Zobrazit: Ocenění „Ředitel školy 2022“ – výzva k podání návrhů

Ocenění „Ředitel školy 2022“ – výzva k podání návrhů

Znáte ředitele školy, který je: skvělý manažer, je leader pedagogického procesu, je tvůrcem pozitivní atmosféry ve škole, je vzorem pro své kolegy, má inovativní přístup, přichází s pozitivními změnami, pomohl Vám vyřešit tíživou situaci ve vzdělávání Vašich dětí, je trochu ...