Nezařazené

Zobrazit: On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

V době zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města Ostravy, se výuka a činnost v těchto organizacích nezastavila.  Zájmové vzdělávání probíhalo dle ...
Zobrazit: Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020

Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30.11.2020 – z d e – Opatření PES pro oblast školství – z d e ...
Zobrazit: Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021

Návrhy na ocenění pedagogů u příležitosti Dne učitelů 2021

Rada města schválila dne 18.11.2020 Kritéria pro podání návrhů na ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení působících na území města Ostravy zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení u příležitosti Dne učitelů 2021. Ocenění je udělováno pedagogům, kteří působí ...

Školení na aplikace v digitální a distanční výuce (MS Teams a Google Classroom)

Ve spolupráci se společností Tieto EVRY jsme pro Vás připravili školení zaměřené na aplikace pro využití v digitální a distanční výuce – Microsoft Teams a Google Classroom. Školení je určeno výhradně pro ředitele, zástupce ředitele a informatika Vaší základní školy. ...
Zobrazit: Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

Polytechnické vzdělávání v ostravských mateřských školách a na prvním stupni základních škol

V průběhu školního roku probíhaly lekce a projektové dny polytechnického vzdělávání programu Malá technická univerzita v několika ostravských mateřských školách. Vzdělávací program Malá technická univerzita Projekt Malá technická univerzita (MTU) má co nejdříve a na základě přirozené hravosti a poznání světa ...
Zobrazit: Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Projekt TETA IV., který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu realizuje Mateřská škola Hornická 43A v Ostravě. Projekt navazuje a propojuje projekty z předchozích tří let. „Díky této návaznosti s charakterem sněhové koule, kdy bylo zdokonalováno vše předcházející ...
Zobrazit: Středisko volného času z Moravské Ostravy pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času z Moravské Ostravy pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času Ostrava–Moravská Ostrava pořádá v tomto roce zajímavé příměstské a pobytové tábory pro děti různých věkových kategorií. Dva pobytové tábory se budou konat v srpnu na turistické základně SVČ v osadě Klokočůvek v Oderských vrších. První turnus v období od 1. 8. do ...
Zobrazit: Art & Science

Art & Science

Protože dělat vědu je někdy umění a dělat umění je pěkná věda… Každoročně pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava festival Art & Science, kdy se během jednoho dne univerzita otevře všem zájemcům o poznání vědy netradičním způsobem. Dopoledne jsou zvány ...
Zobrazit: Hlídání dětí pracovníků z první linie

Hlídání dětí pracovníků z první linie

Město Ostrava v době, kdy jsou uzavřené školy a mateřské školy, vyčlenilo zařízení pro hlídání dětí zaměstnanců bezpečnostních sborů, městské policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a ozbrojených sil. Pro hlídání dětí ve vědu od 6 do 10 let město ...
Zobrazit: Informace související s koronavirem

Informace související s koronavirem

Město Ostrava ve spolupráci s Krajskou hygienickou stanicí, Moravskoslezským krajem a ostatními subjekty řeší preventivní opatření, které mají eliminovat rizika spojená s možným šířením koronaviru. Město zavedlo několik opatření, která vyvstala z nařízení bezpečnostní rady státu a také vyplynula z ...
Zobrazit: Hygienické minimum

Hygienické minimum

Odbor školství a sportu, oddělení školství připravilo ve spolupráci s Asociací školních jídelen České republiky seminář pro téměř 200 zaměstnanců ostravských školních jídelen na téma „Hygienické minimum“. Lektorkou byla vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje ...