Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava

Zobrazit: Třetí setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+

Třetí setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+

Dne 7. února 2024 se uskutečnilo klíčové setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+. Cílem tohoto setkání bylo zaměřit se na vývoj a zdokonalení metodiky, která by školám a zapojeným organizacím pomohla efektivně motivovat žáky ohrožené předčasným odchodem ze školního ...
Zobrazit: Druhé setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+: Spolupráce na řešení školní neúspěšnosti

Druhé setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+: Spolupráce na řešení školní neúspěšnosti

Dne 28. listopadu 2023 se v prostorách Magistrátu města Ostravy konalo další setkání multidisciplinárního týmu projektu OPZ+. Toto setkání se zaměřilo na klíčová témata v oblasti vzdělávání a sociálního rozvoje, přičemž hlavním bodem programu bylo kariérové poradenství a jeho vliv ...
Zobrazit: První setkání Multidisciplinárního týmu: Společné cesty k inovativnímu projektu

První setkání Multidisciplinárního týmu: Společné cesty k inovativnímu projektu

V říjnu minulého roku se sešel nově vytvořený Multidisciplinární tým projektu OPZ+, složený ze zástupců pěti škol, RKC Chaloupky, a několika klíčových kooperujících organizací. Setkání bylo zaměřeno na seznámení se s projektem, stanovení očekávání a navázání spolupráce mezi jednotlivými členy týmu. ...