Druhé setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+: Spolupráce na řešení školní neúspěšnosti

Zobrazit: Druhé setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+: Spolupráce na řešení školní neúspěšnosti

Dne 28. listopadu 2023 se v prostorách Magistrátu města Ostravy konalo další setkání multidisciplinárního týmu projektu OPZ+. Toto setkání se zaměřilo na klíčová témata v oblasti vzdělávání a sociálního rozvoje, přičemž hlavním bodem programu bylo kariérové poradenství a jeho vliv na řešení problému školní neúspěšnosti.

Dalším důležitým aspektem diskuse bylo hledání možností pro efektivnější spolupráci mezi různými institucemi. Bylo zdůrazněno, že pro dosažení dlouhodobého úspěchu je nezbytná koordinovaná práce napříč různými sektory, včetně vzdělávání, sociálních služeb a městské správy.

Příští setkání multidisciplinárního týmu je naplánováno na 7. února 2024, kde budou dále rozvíjeny nápady a strategie, které z tohoto setkání vyplynuly.