První setkání Multidisciplinárního týmu: Společné cesty k inovativnímu projektu

Zobrazit: První setkání Multidisciplinárního týmu: Společné cesty k inovativnímu projektu

V říjnu minulého roku se sešel nově vytvořený Multidisciplinární tým projektu OPZ+, složený ze zástupců pěti škol, RKC Chaloupky, a několika klíčových kooperujících organizací. Setkání bylo zaměřeno na seznámení se s projektem, stanovení očekávání a navázání spolupráce mezi jednotlivými členy týmu.

Seznámení se s projektem a očekávání

První část setkání byla věnována detailnímu seznámení s projektem. Realizační tým prezentoval hlavní cíle, očekávání a důležité milníky. Každý člen týmu měl příležitost sdělit své počáteční dojmy a přínos, který přináší do projektu. Bylo zdůrazněno, že multidisciplinární přístup je klíčový pro úspěšnou realizaci projektu.

Členové Multidisciplinárního týmu (MTD)

  • vedoucí MTD týmu,
  • hlavní metodik,
  • garant terénních pracovníků,
  • 5x terénní pracovník,
  • 5x externí členové: zástupce SPOD, PPP, ÚP, MSIC, MS PAKT,
  • 5x zástupce ZŠ, zástupce RC Chaloupka,
  • 5x zástupce magistrátu – právník, kariérový poradce, školství, sociální oblast.
    Tito členové představují klíčové aspekty veřejné správy. Jejich účast zajišťuje komplexní zhodnocení projektu z hlediska právních, kariérních, školských a sociálních hledisek.

První setkání Multidisciplinárního Týmu bylo úspěšným krokem směrem k efektivní a komplexní realizaci projektu. Spolupráce různorodých členů týmu představuje silnou základnu pro inovativní přístup a dosažení stanovených cílů. Nyní se tým plně ponořuje do práce a věříme, že jejich společné úsilí přinese významné výsledky pro komunitu a vzdělávací systém.