Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Šalounova

Zobrazit: Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Šalounova

Dne 24. dubna 2024 se na ZŠ Šalounova v Ostravě konala inspirativní beseda na téma „Splň si svůj sen“, realizována v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Akce se zúčastnili žáci šestých až devátých tříd, kterým přišli své příběhy a zkušenosti sdělit zajímaví hosté – DJ Lowa ( Lukáš Ščurek) a modelka Vindy Krejčí Šmehlík.

Vindy Krejčí Šmehlík, modelka s česko-vietnamskými kořeny žákům popisovala svůj osobní příběh a touhu splnit si své sny. Hovořila o svém dětství, o tom, jak hledala své místo ve školním kolektivu, o cestě za svými sny, kterými byly cestování, angličtina a modeling. Vindy si našla v třídním kolektivu velmi dobrou kamarádku, které mohla důvěřovat a která ji na cestě za plány a sny podporovala.

Vindy žákům sdělila, že je důležité si najít ty správné kamarády, na které se dá spolehnout a kteří jsou skutečnou oporou a nutné je dokončit základní vzdělání a pracovat na sobě dále, ať už vzděláváním nebo prací a různými projekty. Svou vytrvalostí a pílí se Vindy stala známou moderátorkou, modelkou a influencerkou, svým příběhem inspiruje řadu mladých lidí.

Během besedy byli žáci aktivně zapojeni do diskuse. Dostali za úkol zamyslet se nad svými sny a cíli, kterých chtějí v životě dosáhnout. Diskuse se dotkla i velmi důležitých témat, jako jsou šikana ve škole a ubližování slabším.

Moderátor DJ Lowa i Vindy žákům předali hlavní myšlenku, že bez „základky to nepůjde“ a pokud chtějí v životě něčeho dosáhnout, musí dokončit ZŠ a pracovat na dalším vzdělávání, rozvíjet svůj talent.

Akce nabídla nejen prostor pro sdílení inspirativních příběhů, ale také praktickou ukázku povolání „dýdžejingu“.  DJ Lowa, který besedu moderoval, dal na konci besedy žákům prostor pro mixování a skrečování hudby na mixážním pultu. Závěrem akce si žáci na hudbu zazpívali a zatancovali.

Celkově se akce zúčastnilo přibližně 54 žáků 6.- 9. tříd, tři učitelé, terénní pracovník projektu OPZ a ředitel školy Mgr. Jaromír Šedý, MBA, DBA.

Beseda „Splň si svůj sen“ na ZŠ Šalounova tak představovala výjimečnou příležitost pro mladé lidi, aby se nejen inspirovali úspěšnými příběhy, ale také aby se zamysleli nad vlastními cíli a sny.

Komplexní informace k projektu v sekci Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava.

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava
reg. č. projektu: CZ 03.02.01/00/22_029/0001986
období realizace: 1.9.2023 – 30.6.2025