Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ se ZŠ Šalounova

Zobrazit: Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ se ZŠ Šalounova

Dne 10.5.2024 se v sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích konala inspirativní beseda na téma „Splň si svůj sen“, realizována v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Akce se zúčastnili žáci šestých až osmých tříd Základní školy Šalounova, kterým přišli své příběhy a zkušenosti sdělit zajímaví hosté – asistenti prevence kriminality.

Asistent prevence kriminality (dále jen asistent) odpovídal na otázky moderátorky, tentokrát manažerky projektu, Evy Wartové a žákům tak ochotně sdělil, že ho ve škole bavila matematika, čeština, výtvarná výchova a tělocvik. Jeho snem, jako mnohých jiných kluků jeho věku, bylo stát se fotbalistou.

Na doporučení kamaráda se přihlásil na výběrové řízení na pozici asistenta prevence kriminality, kde byl přijat a působí v této profesi již více než rok. Práce asistenta prevence kriminality baví a naplňuje, spolu s kolegy, kterých působí v Ostravě 11, dohlíží na veřejný pořádek a bezpečnost v ulicích města Ostravy. Asistenti by uvítali větší pravomoci pro dostatečné zajištění bezpečnosti, žákům také připomněli, že v ulicích jsou i pro ně a pokud se dostanou do nebezpečné situace, nemají se obávat asistenty oslovit.

Žáci se dozvěděli po dotazu moderátorky, že se asistenti prevence kriminality dostávají poměrně často do nebezpečných situací. Řešili např. akci v obchodním centru Shopping Park, kde zasahovali proti muži, který narušoval veřejný pořádek a obtěžoval návštěvníky. Muž byl i agresivní, proto museli použít i své znalosti sebeobrany a zavolat hlídku městské policie k dořešení vzniklé situace.

Asistent také zdůraznil, že pro nastartování dobré pracovní kariéry je důležité dokončit základní školu a poté absolvovat např. učební obor či později nástavbu.

Žáci měli možnost se doptávat na různé otázky. Např. je zajímalo, jestli mají asistenti služební auto, jaká je délka pracovní doby a jaké jsou platové podmínky.

Po inspirativním rozhovoru se žáci rozřadili do 2 týmů a účastnili se soutěží, které si pro ně asistenti připravili. Na kole štěstí si vytáčeli různé otázky a plnili rozmanité úkoly, za které si mohli odnést sladkou odměnu. Akce se žákům tak líbila, že chodili opakovaně a nemohli jsme je od kola odtrhnout.

Celkově se akce zúčastnilo 34 žáků, 3 učitelé a terénní pracovník ze ZŠ Šalounova.

Díky této akci v terénu dostali děti jedinečnou příležitost inspirovat se úspěšným příběhem, zamyslet se nad vlastními cíli a sny, ale také si ověřit své znalosti a dovednosti. Už teď se těšíme na další besedu „Splň si svůj sen“.

Komplexní informace k projektu v sekci Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava.

Foto: Markéta Špačková

Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava
reg. č. projektu: CZ 03.02.01/00/22_029/0001986
období realizace: 1.9.2023 – 30.6.2025