Třetí setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+

Zobrazit: Třetí setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+

Dne 7. února 2024 se uskutečnilo klíčové setkání Multidisciplinárního týmu projektu OPZ+. Cílem tohoto setkání bylo zaměřit se na vývoj a zdokonalení metodiky, která by školám a zapojeným organizacím pomohla efektivně motivovat žáky ohrožené předčasným odchodem ze školního systému.