Akční plán vzdělávání pro rok 2024

Zobrazit: Akční plán vzdělávání pro rok 2024

Rada města dne 23. ledna 2024 schválila akční plán vzdělávání 2024.

Při přípravě a aktualizaci plánu pro rok 2024 byla opět zapojena různá oddělení magistrátu, dále pak výstupy odborných pracovních skupin projektu MAP ORP Ostrava III, městské obvody, obchodní společnosti, příspěvkové organizace, vysoké školy a hlavní zainteresovaní subjekty v oblasti vzdělávání v Ostravě. Zmíněné subjekty předložily návrhy na aktualizaci existujících projektů a projektových záměrů, a zároveň představily nové projekty, které odpovídají stanoveným cílům Strategie vzdělávání města Ostravy 2030. Přijaté materiály byly vyhodnoceny a začleněny do návrhu akčního plánu 2024, který byl následně projednán strategickým týmem dne 12. prosince 2023. Tento tým zahrnuje zástupce všech klíčových zainteresovaných subjektů v oblasti SMO, jako jsou zástupci obvodů, VŠB-TUO, ředitelé mateřských a základních škol a dalších vzdělávacích institucí.

Mezi zásadní priority města patří rozvoj gramotností a kompetencí dětí a žáků, zajištění rovných příležitostí ve vzdělávání, talentmanagement, kariéra a občanství, spolupráce mezi zřizovateli, školami a školskými zařízeními napříč městem, podpora rozvoje vzdělávací infrastruktury, podpora univerzit, rozvoj interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesnou výchovou, podpora formálního, zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Cílem akčního plánu je sledování a podpora významných projektů v ostravském regionu. Během roku budou prováděna průběžná vyhodnocení zařazených projektů, a na konci roku dojde k celkovému vyhodnocení všech projektů a sestavení plánu pro nadcházející období.

Jednotlivé projekty jsou začleněny do struktury Strategie podle jednotlivých strategických cílů, a to jak neinvestičního, tak investičního charakteru.

Dokument ke stažení:

Akční plán Strategie vzdělávání města Ostravy pro rok 2024 ke stažení ZDE