Propojení pohybu a vzdělávání

Zobrazit: Propojení pohybu a vzdělávání

Dne 26.4.2024 se v prostorech Colliery Crossfit Ostrava uskutečnil první workshop Propojení pohybu a vzdělávání.

Workshop, realizovaný v rámci projektu MAP ORP Ostrava IV, poskytl pedagogům znalosti a dovednosti pro práci s dětmi v mateřských školách – byl zaměřen prakticky, a to na širokou škálu aktivit a metod, které posílí rozvoj sociálních kompetencí dětí. Důraz byl kladen na pohybové aktivity, které nejen rozvíjejí dovednosti, ale také budují pozitivní interakce dětí.

Workshop byl také specializovaný na inkluzi a práci se skupinami dětí s různými specifickými potřebami. Cílem bylo začlenění všech dětí a jejich možnost rozvíjet se dle jejich schopností.

Přítomnost zdravého a handicapovaného dítěte pomohlo učitelkám mateřských škol pochopit jejich individuální potřeby a uzpůsobení aktivit.

Paní Panáková Stanislava, lektor aktivit, nabídla bohatý zásobník her a cvičení zaměřených na rozvoj pohybových dovedností a týmové spolupráce v oblasti síly. Účastníci měli možnost vyzkoušet hry a aktivity na vlastní kůži.

Aktivity a cvičení jsou popsány a ilustrovány v tištěném materiálu, který zdarma obdržel každý účastník pro snadnou implementaci do výuky.

Další z řady na sebe navazujících workshopů se budou konat přímo v mateřských školách v měsíci květnu 2024.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV (MAP ORP Ostrava IV) je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy. Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355.