Projekt žákovského parlamentu financovaného formou participativních rozpočtů města – ZŠ Aleše Hrdličky v Porubě

Zobrazit: Projekt žákovského parlamentu financovaného formou participativních rozpočtů města – ZŠ Aleše Hrdličky v Porubě

Dne 30. 4. vyvrcholil projekt žáků ze ZŠ Aleše Hrdličky „Let´s dance! Škola tančí“. Tento projekt byl jedním z podpořených projektů v rámci participativního rozpočtu Bo nám to není jedno!

Cílem projektu bylo zvednout žáky od elektronických zařízení a zapojit je do pohybové aktivity tancem. Aktivita zahrnovala pravidelnou taneční průpravu žáků, která vyvrcholila taneční soutěží pro žáky, rodiče a pedagogy. V rámci realizace projektu nešlo o žádné složité taneční kroky, ale o zdůraznění prospěšnosti, uvolnění a zábavy spojené s tancem.

Celkovým záměrem projektu bylo propojení, pohyb a zábava pro celou školu.