KONFERENCE „ÚSPĚŠNĚ DO ŽIVOTA“

Zobrazit: KONFERENCE „ÚSPĚŠNĚ DO ŽIVOTA“

Dne 29. 4. 2024 uspořádalo Středisko volného času Korunka spolu s Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy KONFERENCI „ÚSPĚŠNĚ DO ŽIVOTA„.

Celkem přes 150 žáků základních škol v Ostravě se zúčastnilo širokého spektra vzdělávacích workshopů a přednášek, které byly navrženy tak, aby doplnily běžný školní osnovu o důležitá témata, jež běžně ve výuce neprobíhají. Hlavní důraz byl kladen na témata jako dezinformace, finanční gramotnost, podpora zdravého životního stylu, dovednosti v argumentaci, rozvoj sebevědomí, orientace v kariérních možnostech, a také praktické dovednosti v práci s grafickými programy a další důležité oblasti.

Cílem bylo pozdvihnout témata, která mohou mladým lidem pomoci při vstupu do dospělého života anebo jim napomohou k získání dalších znalostí ve všeobecném přehledu. Workshopy běžely paralelně a byly určeny pro skupiny max. do 35 osob.

Tato konference přinesla mladým lidem přínosný a inspirativní zážitek, který nejen rozšířil jejich obzory, ale také jim poskytl užitečné nástroje pro úspěšné zvládnutí jejich budoucích výzev.