Předposlední výjezd Erasmu školního roku směřoval do Chorvatska

Zobrazit: Předposlední výjezd Erasmu školního roku směřoval do Chorvatska

Výjezd absolvovalo 10 pedagogických a 2 nepedagogičtí pracovníci. Cílem bylo zlepšit jazykové dovednosti, získat cenné zkušenosti v práci s dětmi 1. i 2. stupně ZŠ, obohatit se o inovativní metody a přístupy v práci s nadanými a talentovanými dětmi.

Jaké organizace účastníci navštívili?

Účastníci mobility navštívili osnovu školu Blatine-Škrape ve Splitu, kde s dětmi 2. a 8. třídy absolvovali workshopové dopoledne v terénu strávené na starověkých vykopávkách. Děti zde poznávali svou regionální historii formou zážitku a prezentovali výstupy z workshopu nejen v chorvatštině i v anglickém jazyce. Ve škole skupina absolvovala náslechové hodiny s klasickou frontální výukou v běžných třídách i rozličné formy výuky v třídách s vyšším zastoupením dětí specifických potřeb vyžadující asistenty ve výuce. Dozvěděli jsme se informace o přístupu školy k inkluzi, o tom, jak fungují systémově i o jejich vlastním program Erasmus+.

V rámci programu proběhla návštěva tzv. Centres of Excellence, centra pro nadané a talentované děti. Účastníci se dověděli, na jaké aktivity se centrum soustředí, jak rozvíjí a podporuje mladé talenty. Centrum také pracuje s dětmi středoškolského věku.

Přivítali nás také na radnici města Split, kde jsme hovořili o českém a chorvatském systému školství, porovnávali jejich výhody a nevýhody a na závěr jsme absolvovali prohlídku historické UNESCO části města, kterou nás provedl tandem učitelka a její žákyně.

Mobility mají smysl

Díky mobilitě účastníci mohli sdílet své zkušenosti a nápady. Dostali příležitost rozvíjet mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávání, což je klíčový cíl programu Erasmus+. Posílili své odborné kompetence, navázali nové profesionální vztahy a partnerství, které mohou v budoucnu vést k dalším společným projektům a iniciativám.

Kompletní informace k projektu Erasmus+ KA1 najedete v sekci Mezinárodní projekty – Erasmus.

Řídícím orgánem projektu Erasmus+ je Dům zahraniční spolupráce.

reg. č. projektu: 2023-1-CZ01-KA121-SCH-000126983