Různé podoby metodické podpory projektu MAP ORP Ostrava IV

Zobrazit: Různé podoby metodické podpory projektu MAP ORP Ostrava IV

Již od počátku tohoto roku probíhají metodická setkání a platformy pro nejrůznější skupiny pracovníků škol pod vedením odborníků z řad projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV, kterých se mohou účastnit zástupci škol do projektu zapojených.

Metodická setkání speciálních pedagogů, sociálních pedagogů, učitelů a asistentů přípravných tříd i asistentů pedagoga

Pod vedením koordinátorky inkluze Ing. Veroniky Bockové se pravidelně schází speciální pedagogové, sociální pedagogové, učitelé a asistenti přípravných tříd i asistenti pedagoga. Cílem těchto setkání je sdílení dobré praxe, vzájemná inspirace, ale také otevírání problémů a společné hledání možných řešení. Jednotlivá setkání jsou podle identifikované potřeby obohacována přenosem informací a zkušeností odborníků z praxe. Každá z výše zmíněných skupin se doposud setkala již minimálně jednou, o dalších setkáních vás budeme informovat.

Zajímá vás, čeho se již proběhlá setkání například týkala? Speciální pedagogové se pod vedením odborníka z praxe Mgr. Šárky Sohrové zabývali postupy reedukace žáků 2. stupně s diagnózou SPU – dysortografie a dysfázie s ukázkami praktických postupů, vhodných materiálů aj. Pedagogové a asistenti přípravných tříd zažili výuku v přípravné třídě na Základní škole Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace, po které společně diskutovali složení a režim přípravných tříd a podrobněji se zaměřili na práci s dětmi s vadami řeči. Asistenti pedagoga se zabývali základními pravidly při práci asistentů pedagoga, také attachmentem – jeho typy, projevy a přístupy k němu. Rozebírali, jak vhodně postupovat při projevech sexuálního chování u žáků s mentálním postižením, o specificích sexuální výchovy žáků s mentálním postižením aj. Sociální pedagogové na svém setkání obdrželi informace o principech a specificích komunitní práce v území města Ostravy, zástupce Magistrátu města Ostravy – oddělení sociálně právní ochrany dětí jim ukázal a popsal, jak by měl vypadat vzorový dopis pro OSPOD. O inspirativní příspěvek na setkání se postarala sociální pedagožka ze Základní školy Ostrava-Dubina, Františka Formana 45, příspěvková organizace, která své kolegy podrobně seznámila s nápadem zřízení Klubů k duševní pohodě žáků při jejich základní škole. Další inspirativní příspěvek pak přinesla Mgr. Rozálie Zlámalová, která představila práci sociálního pedagoga v ZŠ v Budišově nad Budišovkou.

Setkávání koordinátorů nadání a rodičů nadaných dětí a žáků

Další metodická setkání probíhají pod vedením oblastní koordinátorky podpory nadání Ing. Martiny Čaputové a schází se na nich koordinátoři nadání základních i mateřských škol. Cílem těchto setkání je metodická podpora škol při práci s nadanými dětmi a žáky, jejich vzájemná inspirace a obohacování prostřednictvím pozvaných odborníků z praxe. Jak koordinátoři nadání mateřských škol, tak ti ze škol základních za sebou mají první ze čtyř setkání, která se uskuteční do konce roku 2025. První setkání obou skupin se nesla v duchu představení nabídky spolupráce Ing. Čaputové a vydefinováním základních pojmů, následně proběhlo představení jednotlivých účastníků. Setkání koordinátorů nadání mateřských škol obohatila svou přítomností Mgr. Alena Pokorná speciální pedagožka pro mateřské školy z Kopřivnice, která se již dlouhodobě věnuje podpoře nadaných dětí. Obsah dalších metodických setkání není předem přesně daný a vyplývá z potřeb identifikovaných na setkáních již proběhlých. Účastníci tak mají možnost ovlivnit podobu podpory, kterou projektu obdrží.

V rámci podpory nadání neopomíjíme ani rodiče nadaných dětí/žáků, pro které Ing. Čaputová připravila již také jedno setkání. Další ze setkání pro rodiče nadaných dětí/žáků proběhne na podzim tohoto roku. Zájemci se mohou těšit na setkání s uznávaným odborníkem Mgr. René Gavlasem.

Podpora školních knihovníků

Svou podporu směřujeme také ke školním knihovníkům/pedagogům, kteří se starají o školní knihovny. Paní Lenka Klemšová, metodik školních knihovníků, na první ze čtyř společných setkání přizvala Mgr. Mariku Zadembskou, vedoucí Knihovny pro děti a mladé v Třinci, která s partou učitelů a knihovníků založila čtenářský festival “ČteFesT’ a společně spustili mobilní aplikaci pro doporučování knih dětem “Čtenářský metr”. Zúčastněným knihovníkům pak sdílela doporučení na knižní novinky, které by mohli do svých knihoven zařadit. Po vystoupení paní Zadembské se setkání neslo hlavně v duchu sdílení, jehož hlavní postavou se stal pan Mgr. Robin Talacek ze Základní školy, Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace, a pokračovalo workshopem balení knih.

Síť mateřských škol

Díky aktivitě pracovní skupiny pro předškolní vzdělávání a péči může projekt zapáleným mateřským školám z ORP Ostrava, které mají chuť aktivně sdílet informace a tipy k provozu škol, ale i výuce, nabídnout zapojení do sítě mateřských škol. V rámci sedmi samostatných skupin se budou mateřské školy pravidelně, 3x za rok, setkávat a daný prostor mohou využít k řešení aktuálně palčivých témat i vzájemnému sdílení zkušeností a tipů z jejich každodenní praxe.

Platforma zdravého životního stylu

Opomenuta není ani oblast zdravého životního stylu dětí. Mateřským školám z území projekt nabídne možnost setkávání i k tomuto tématu. Úkolem Platformy zdravého životního stylu pro MŠ v ORP Ostrava bude nejen podpora vedení a pedagogů mateřských škol, ale především zástupcům školních kuchyní. První setkání této platformy nás teprve čeká a projektový tým se již nyní těší, co nového do mateřských škol bude moci přinést.

Důležité odkazy

Pokud patříte do jedné z výše zmíněných skupin a rádi byste se účastnili pravidelných setkání, pak sledujte některý z informačních kanálů – WEB, facebook MAP ORP Ostrava IV, newsletter (možnost přihlášení k odběru najdete na webu projektu) nebo katalogy vzdělávacích aktivit, které jsou pravidelně rozesílány do škol.

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpočtem ČR a rozpočtem statutárního města Ostravy.
registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/23_017/0008355