Foto/video

Zobrazit: Čtvrtý ročník projektu „Pěšky do školy“

Čtvrtý ročník projektu „Pěšky do školy“

Akce Pěšky do školy proběhne současně s jubilejním 20. ročníkem Evropského týdne mobility. Do projektu se mohou zapojit základní školy i mateřské školy z celé země. Cílem projektu je zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky, na koloběžce ...
Zobrazit: Fajne školní bistro – Workshop Davida Valíčka

Fajne školní bistro – Workshop Davida Valíčka

V rámci projektu města „Fajne školní bistro“ dne 10.9.2021 proběhl v AD Landek, Ostrava-Petřkovice, ve Food ateliéru Davida Valíčka workshop pro kuchařky školních jídelen ZŠ a MŠ Březinova 52, Ostrava-Zábřeh, p. o., ZŠ Srbská 2, Ostrava-Výškovice, p. o., ZŠ F. ...
Zobrazit: ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

ZAČAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK. JAKÝ BUDE V OSTRAVĚ?

V tomto školním roce by mělo 55 ostravských základních škol zřizovaných městem navštěvovat více než 21 633 dětí, u zápisu do prvních tříd jich letos bylo 2 836. V minulém roce byl celkový počet žáků 22 800 a prvňáčků bylo o něco méně ...
Zobrazit: NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚ-HRABOVÉ

NOVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA V OSTRAVĚ-HRABOVÉ

V závěru srpna byla slavnostně otevřena Mateřská škola Klubíčko v Ostravě-Hrabové. Děti do ní nastoupily ve středu 1. září. Slavnostního otevření se zúčastnila i náměstkyně primátora města Ostravy Andrea Hoffmannová: „Díky nové moderní budově mohlo dojít k rozšíření kapacity v této okrajové městské části ...
Zobrazit: Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Webinář k e-knize „Jak spolu s dítětem zvládnout volbu povolání“

Neustálý rozvoj společnosti přináší změny do všech oborů a profesí. Zjistěte, jakými tématy děti provést, aby se na svou profesní cestu vydaly pro ně co nejlepším směrem. Směrem k úspěchu a životní spokojenosti. Na webináři Vám bude představena e-kniha „Jak spolu ...
Zobrazit: STAŇTE SE ČLENY Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

STAŇTE SE ČLENY Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy

Pokud jsi  „mládežník“, rád komunikuješ, máš potřebu se seberealizovat, zdokonalovat, participovat na zajímavých projektech, podílet se na aktivitách pro mladé lidi v Ostravě, není ti lhostejné prostředí, ve kterém žiješ a máš chuť se podílet na zlepšování podmínek pro život mladých ...
Zobrazit: Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Ostrava myslí podporu kariérového poradenství vážně!!!

Kariéroví poradci potřebují nejen odbornou metodickou podporu, ale především prostor na realizaci aktivit s žáky a jejich rodiči.Příspěvek města na financování této pozice zapojených škol byl schválen radou města dne 19.1.2021. „Rada města schválila příspěvky školám na podporu pozice kariérového ...
Zobrazit: ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021

Od 18. ledna do 4. února probíhá ONLINE VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2020/2021, který je určen žákům a uchazečům o studium na středních školách pro školní rok 2021/2022. Akce je organizována Moravskoslezským krajem, Moravskoslezským paktem zaměstnanosti a Úřadem práce ...
Zobrazit: On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

On-line výuka ve střediscích volného času a domě dětí a mládeže

V době zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků, studentů a dalších účastníků zájmového vzdělávání ve střediscích volného času a domu dětí a mládeže, které jsou příspěvkovými organizacemi města Ostravy, se výuka a činnost v těchto organizacích nezastavila.  Zájmové vzdělávání probíhalo dle ...
Zobrazit: O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

O finanční podporu distanční výuky byl velký zájem — Ostrava

O příspěvek ze zcela nového programu na podporu distanční výuky v ostravských základních školách projevilo zájem celkem 43 z 56 škol zřizovaných jednotlivými městskými obvody. Program, který reagoval na výsledky dotazníkového šetření organizovaného městem, byl vyhlášen v srpnu. Školy z něj vyčerpají 3,168 milionu ...
Zobrazit: Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Video s ředitelkou školy Mgr. Ludmilou Večerkovou „Samozřejmě jsem zvažovala veškeré možné způsoby aplikace distanční výuky, ale nakonec, po poradě s pedagogy ze školy a se zbytkem vedení – se zástupkyněmi, jsme se rozhodli, že určitě nebudeme chtít veškerou tíhu vzdělávání ...
Zobrazit: Video příspěvek asistentek sociální inkluze

Video příspěvek asistentek sociální inkluze

V srpnu 2020 končí další z úspěšných projektů města Ostravy „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II“, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0005144. Cílem projektu je zavedení koordinovaného přístupu pro zajištění kvalitního zejména předškolního vzdělávání pro všechny děti ve městě Ostrava ...