Umělci inspirovali pedagogy také v březnu

Zobrazit: Umělci inspirovali pedagogy také v březnu

V březnu se v rámci projektu Probuď v sobě kreativce uskutečnily další workshopy pod vedením umělců.

Žáci druhého stupně, ze Základní školy a mateřské školy, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace, probírali s umělkyní Monikou Pascoe Mikyškovou téma pralesní krajiny a život v ní. Umělkyně propojovala historii navrhování zahrad s její nedávnou zkušeností s pralesní krajinou a zahradním prostorem Roberta Burle Marxe. Přítomné učitelky si pro žáky připravily prezentaci na podobné téma, doplnily tak výklad umělkyně a propojily hodiny přírodopisu, občanské výchovy a psychologie.

Žáci druhého stupně, ze Základní školy Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace, s umělci Antonií Bernadovovou a Alex Sihelsk probírali makro a mikro svět a navázali na předchozí téma prvoků. Ve vyučovacích hodinách probíhalo učení hrou a sdílení poznatků z hodin přírodopisu (mikroskopování).

Umělci, kteří se zapojují do výuky a spolupracují s pedagogy, přispívají k propojení mezi různými předměty a navzájem se inspirují. Umělci získávají vhled do školského systému z pohledu školy a pedagogové můžou získat nový pohled na předmět, který vyučují.