Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Zobrazit: Ostrava pomáhá základním školám udržet podpůrné pozice

Během let 2019–2022 město Ostrava realizovalo rozsáhlý projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělání ve městě Ostrava III“, který poskytl finanční podporu podpůrným pozicím na 25 základních školách. Jednalo se speciální pedagogy, školní psychology, asistenty pedagogy a sociální pedagogy. I po skončení tohoto projektu město nadále financuje tyto klíčové pozice na základních školách, aby zabezpečilo kvalitní poradenská pracoviště nezbytná pro konceptuální řešení a udržitelnou realizaci inkluze ve vzdělávání.

Díky těmto podpůrným pozicím mohou školy efektivněji spolupracovat s kolektivy, získat lepší přehled o výukových a výchovných problémech jednotlivých žáků, a umějí adekvátně reagovat na potřeby handicapovaných nebo mimořádně nadaných dětí. Navíc jsou schopny včas identifikovat potenciální problémy v mezilidských vztazích mezi žáky, zabránit nežádoucím jevům, jako je šikana, a celkově zlepšit atmosféru ve třídě.

Odborné pozice byly v minulém roce financovány částkou téměř 15 milionů korun, s přispěním Ostravy ve výši 7,5 milionů korun. Pro rok 2024 byly městskými obvody žádány o financování odborných pozic ve výši necelých 15,5 milionu korun, přičemž Ostrava opět pokryla polovinu této částky. Díky těmto dotacím mohlo být letos financováno provozování 50 pozic školních poradenských pracovišť. Ostrava tedy také letos přispívá k financování pozic školních psychologů, speciálních a sociálních pedagogů a školních asistentů v pěti městských obvodech.