Proběhl Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Zobrazit: Proběhl Cyklus sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů

Dne 06.02.2024 se v prostorách Základní školy Komenského v Ostravě uskutečnil další z Cyklů sdílení zkušeností a praxe speciálních pedagogů mateřských a základních škol z Ostravy a okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV.

Speciální pedagožka ZŠ Komenského, paní Markéta Krčková, představila všem účastníkům Sdílení Základní školu, jejich aktivity a projekty. Provedla kolegy třídami, učebnami a dalšími prostorami školy. Své kolegy v rámci Sdílení také seznámila s metodou vizuálního stresu-s testovacím manuálem pro diagnostiku vizuálního stresu, s pomůckami při jeho používání, se zdroji kde mohou čerpat další informace k této metodě.  Hovořila užívání metody v práci speciálního pedagoga základní školy. Kolegové z mateřských škol obdrželi informace o tom, jak lze tuto metodu využit při práci s dětmi v mateřské škole.

Vizuální stres je termín používaný k popisu vizuálního nepohodlí a zkreslení písma při čtení tištěného textu na bílém pozadí. Trpí jím mnoho lidí, kteří bojují se čtením. Zahraniční zkušenosti ukazují, že vizuální stres nebo také Irlen syndrom velice často postihuje jedince se specifickými poruchami učení. Významně negativně může ovlivňovat proces učení, studijní a pracovní výkon, chování, pozornost, schopnost v klidu sedět nebo také koncentraci. Tyto příznaky postihují až 20 % světové populace a až polovinu dyslektiků. Pokud jedinec trpící vizuálním stresem použije při čtení a psaní správný barevný filtr, může symptomy vizuálního stresu zmírnit nebo zcela potlačit. Pro terapii se nejčastěji používají barvy v podobě speciálních barevných fólií přikládaných na čtený text, brýle nebo kontaktní čočky s barevným filtrem. Při použití správného barevného filtru mohou lidé dosáhnout zvýšení rychlosti, plynulosti, přesnosti a porozumění textu při čtení, pohodlnějšího sledování textu na stránce. Také mohou dosáhnout menší námahy a únavy při čtení.

V rámci Cyklu sdílení zkušeností a praxe se vzájemně informovali o práci pedagogů v MŠ a speciálních pedagogů v ZŠ v souvislostech se zápisy na základní školy, kdy jsou ve své práci kolegové provázáni. Navzájem se inspirovali příklady dobré praxe jednotlivých škol, kdy pořádají a organizují např. Kluby předškoláků, Školy na nečisto, Tematické setkání předškoláků ve školách a podobně. Dále hovořili o užívání různých metod čtení na školách, o metodách vhodných pro děti s logopedickými či jinými obtížemi aj..