Proběhlo metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy

Zobrazit: Proběhlo metodické setkání na téma Poruchy příjmu potravy

Dne 13.05.2024 se v prostorách magistrátu města Ostravy uskutečnilo metodické setkání k poruchám příjmu potravy, kterého se zúčastnilo čtyři desítky pracovníků ostravských škol. Odborníkem prezentujícím osvědčené přístupy, postupy a techniky do praxe byla Mgr. Vladimíra Osadníková z Centra Anabell.

V rámci metodického setkání Mgr. Osadníková hovořila o základním rozdělení poruch příjmu potravy (dále jen PPP), stručně popsala přehled diagnostických kritérií. Hovořila o základních faktorech vzniku a rozvoje poruch příjmu potravy. Předala účastníkům přehled základních prvků a směru léčby PPP v ČR, hovořila o průběhu a délce léčby. Předala také informace o tom, jak zdravě nastavit hranice ve vztahu žák s PPP a učitelem, o tom, kdy zvládnou žákovi pomoci ve škole, a kdy je vhodné odkázat žáka s PPP na odborníka.  

Účastníci setkání obdrželi nespočet tipů pro zařazení nových technik a postupů práce v komunikaci s žáky s PPP – např. technika ukotvení destruktivních myšlenek.  Mgr. Osadníková předala všem zúčastněným také tipy, kde čerpat ověřené informace k danému tématu, jaké webové stránky nabízí ověřené informace a pomůcky při práci s žáky s PPP, jaké existují aplikace pro žáky s PPP.

Mgr. Osadníková přítomné informovala o činnosti Centra Anabell, o jejich respektujícím přístupu ke klientům. Informovala účastníky o peer konzultantech, kteří se účastní v Centru svépomocných skupiny pro osoby s PPP a také pro osoby blízké (nejčastěji rodiče). Na závěr setkání popsala kazuistiky případů dětí s PPP.