Aktuality

Zobrazit: Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Drama dílny podporují jak čtenářskou gramotnost, tak kreativní myšlení

Město Ostrava získalo dotaci z Ministerstva kultury České republiky na kreativní projekt s názvem Drama dílny v podpoře čtenářské gramotnosti, jenž je realizován s partnerem THeatr Ludem, zs. Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie. Pět ostravských škol dostalo možnost zapojit se ve ...
Zobrazit: Zámostníčci jdou do světa

Zámostníčci jdou do světa

Mateřská škola Slezská Ostrava, Zámostní 31 realizovala díky finanční podpoře statutárního města Ostravy projekt s názvem „Zámostníčci jdou do světa“. V rámci tohoto projektu byly realizovány aktivity, které přispěly k celkovému rozvoji osobnosti dětí předškolního věku a směřovaly k osvojení klíčových kompetencí potřebných pro ...
Zobrazit: Den GIS a metodické kurzy VŠB-TUO

Den GIS a metodické kurzy VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava se zapojuje do celosvětové popularizační akce GIS DAY. Z tohoto důvodu vám nabízí možnost přihlásit vaše žáky do workshopů. Více informací naleznete níže. . . – . . Den GIS – 18.11.2022 Workshop ...
Zobrazit: Konference pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství – 30.11.2022

Konference pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství – 30.11.2022

Centrum Euroguidance při Národním pedagogickém institutu ČR pořádá společně s dalšími evropskými centry Euroguidance 30. listopadu 2022 evropskou konferenci „Competence development for the European guidance community“ pro pracovníky v oblasti kariérového poradenství.  Konference, proběhne v hybridním režimu online a na ...
Zobrazit: Kariérové poradenství na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Ostravě Hrabůvce

Kariérové poradenství na ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova v Ostravě Hrabůvce

V rámci Kariérového poradenství škola poskytuje pomoc a podporu žákům i jejich rodičům při rozhodování o další vzdělávací cestě a budoucí profesní orientaci. Jedna z aktivit pro žáky osmých ročníku v rámci Volby povolání byla na téma “Čím vším mohu ...
Zobrazit: Setkání PDMMO s Dětským domovem Úsměv

Setkání PDMMO s Dětským domovem Úsměv

V úterý 8. 11. 2022 proběhlo setkání Parlamentu dětí a mládeže města Ostravy (PDMMO) se skupinou dětí z Dětského domova Úsměv. Jedna „rodinná skupina“ navštívila se svým vychovatelem Středisko volného času Korunka (SVČ), kde je přivítali ředitelka SVČ a předseda ...
Zobrazit: Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava

Metodická setkání metodiků prevence v PPP Ostrava

Setkávání školních metodiků prevence základních a středních škol probíhají aktuálně od 09. 11. 2022 do 15.11.2022 v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny, pobočka Poruba. V průběhu setkání metodici prevence obdrží informace týkající se novinek v oblasti prevence. Na setkání dorazí jako host zástupce ...
Zobrazit: Den učitelů 2023 – výzva k podání návrhů na ocenění pedagogů

Den učitelů 2023 – výzva k podání návrhů na ocenění pedagogů

Statutární město Ostrava vyzývá zřizovatele škol, ředitele škol nebo školských zařízení, pedagogické kolektivy, školské rady, členy rady nebo zastupitelstva města, k podání návrhů na udělení ocenění pedagogů, kteří působí ve školách a školských zařízeních zřízených městskými obvody, ve školách a ...
Zobrazit: Poděkování školským zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu

Poděkování školským zaměstnancům, kteří odcházejí do důchodu

V radniční restauraci se uskutečnilo 8. 11. 2022 slavnostní společenské setkání školských zaměstnanců, kteří odcházejí do důchodu. Za jejich práci jim poděkovaly a předaly pamětní list, dárky a zlatý přívěšek Ing. Sylva Sládečková, MBA, vedoucí odboru školství a vzdělávání, Bc. ...
Zobrazit: Setkání žákovských parlamentů na SVČ Korunka

Setkání žákovských parlamentů na SVČ Korunka

Ve dnech 4. – 5. 11. 2022 proběhlo ve Středisku volného času Korunka setkání žákovských parlamentů 18 ostravských základních škol. Setkání zorganizoval Parlament dětí a mládeže města Ostravy v rámci projektu „BO NÁM TO NENÍ JEDNO!!!“, jehož hlavním cílem je ...
Zobrazit: Ostravské školy získají nové stromy!

Ostravské školy získají nové stromy!

Areály šesti ostravských mateřských a základních škol zpestří nové stromy. Město Ostrava získalo na jejich výsadbu 150 000 korun od Nadace ČEZ a díky tomu poskytne jednotlivým školám 25 000 korun na kultivaci či obnovení školských zahrad a prostředí v jejich okolí. Zapojené ...
Zobrazit: Zpětné ohlédnutí za konferencí Talent City 2022

Zpětné ohlédnutí za konferencí Talent City 2022

Ve dnech 14. a 15. září 2022 se v centru Ostravy uskutečnila konference s názvem Talent City 2022, která se zaměřovala na podporu a rozvoj talentu u dětí a žáků. Dva dny plné odborných debat, workshopů, doprovodných programů, desítky vystupujících ...