Aktuality

Odborná literatura k zapůjčení

Pro odborníky školních poradenských pracovišť ze základních i mateřských škol nabízíme v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II možnost si absenčně zapůjčit vybrané publikace odborné literatury. Seznam odborné literatury k zápůjčce: 100 her pro rozvoj ...číst více

Ze života ZŠ Provaznická v době uzavření školy

Základní škola Ostrava, Provaznická 64, příspěvková organizace, která je zapojena do projektu MAP ORP Ostrava II, nám poskytla obrazový materiál z online výuky a dalších aktivit školy v době nouzového stavu. Děti vyráběly např. pracovní listy o zvířatech, psaly projekty, ...číst více

Spolupráce s Tieto EVRY – darování notebooků

Sociální pedagožka Mgr. Iveta Richter Jančová, která pracuje v rámci projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577 na základní škole Františka Formana, oslovila firmu Tieto EVRY Tower s prosbou o navázání spolupráce. Kontaktovala emailem ...číst více

Nabídka pro kariérové poradce ZŠ – Salmondo #NaDálku

Stejně jako celá řada dalších organizací ve vzdělávání, i společnost Salmondo CZ, s.r.o. by ráda podpořila učitele a rozšířila možnosti distanční výuky o podporu kariérového poradenství a osobního rozvoje žáků. Všem základním a středním školám v ČR nabízí zdarma do ...číst více

Činnost odborníků projektu RRP OV III v době uzavřených škol

Činnost školních psychologů v nouzovém stavuČinnost ŠP zapojených v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III se v době nouzového stavu nezastavila. Po jeho vyhlášení byla rodičům zaslána informace, že poradenství budou školní psychologové poskytovat i v ...číst více

POMOC NEZISKOVÝM ORGANIZACÍM

Město Ostrava připravilo speciální program pro ostravské neziskové organizace, kterým byla v důsledku krizových opatření vlády kvůli výskytu COVID-19 znemožněna jejich činnost. Kdo může žádat O finanční pomoc mohou žádat právnické osoby v právní formě spolek, ústav, obecně prospěšná společnost, nadace ...číst více

Aktivity Světa techniky po dobu uzavření škol

Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. – Svět techniky Ostrava, nově vytvořilo stránku DOVýuky, kde nabízí inspiraci učitelům s aktuálními nápady na výuku např. z oblasti chemie, fyziky, pokusy aj.: https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/dovyuky/. Naleznete zde mimo jiné také návod na jednoduchou výrobu ptačí budky ...číst více

Aktualizace užitečných odkazů po dobu uzavření škol

Na internetových stránkách projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II https://map.ostrava.cz/home/mohlo-by-se-vam-hodit/ byly aktualizovány užitečné odkazy pro ředitele, pedagogy a rodiče v době uzavření škol z důvodu ochrany obyvatelstva před koronavirem. Nově byla v sekci Mohlo by se Vám ...číst více

Příklady dobré praxe fungování školských zařízení (SVČ, DDM) v době vyhlášení nouzového stavu I

Středisko Volného Času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Korunní 699, příspěvková organizace V našem zařízení jsme plánovali péči o děti pracovníků určené nařízením hejtmana a magistrátu města Ostravy ve třech budovách s celkovou kapacitou 120 dětí. Zájem o tuto službu ...číst více

Ze života škol v době nouzového stavu

Základní školy zapojené v projektu Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577, nám poskytly informace, jak se jejich školy potýkají se vzděláváním v rámci nouzového stavu. Přinášíme vám aktuální informace ze základních škol Dětská, A. ...číst více
Fajne školní bistro

Fajne školní bistro na podzim pokračuje

V souvislosti s pandemií nemoci COVID-19,  došlo ke zrušení mentoringu ostravského kuchaře Davida Valíčka ve školních jídelnách ZŠ a MŠ MUDr.Lukášové, Klegova 29, O.- Hrabůvka, ZŠ Březinova 52, O.- Zábřeh, ZŠ Srbská , O.- Výškovice a ZŠ F. Formana 42, ...číst více
radnice

Město poděkuje učitelům

Letošní Den učitelů, který připadá na 28. března a připomíná narození celosvětově uznávaného Čecha, učitele národů, Jana Amose,  město Ostrava mělo v úmyslu oslavit spolu se 14 pedagogy ostravských mateřských a základních škol – výraznými pedagogickými osobnostmi a oceněnými za dlouholetou ...číst více