Aktuality

Zobrazit: Spolupráce sociálních pedagogů a pracovnic se spolkem SWANKY

Spolupráce sociálních pedagogů a pracovnic se spolkem SWANKY

Spolek SWANKY nabízí prožít aktivně letní prázdniny plné zábavy a nového poznání formou oblíbených příměstských kempů. Děti se za pět dní naučí bruslit na INLINE kempech, skejtovat na SKATE kempech nebo se ponoří do světa objevů, pokusů a nových technologií ...
Zobrazit: Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Mediální gramotnost a kybernetická bezpečnost pro žáky

Od září školního roku 2020/2021 nabízíme v  rámci  projektu Místního akčního plánu rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  a ve spolupráci s Moravskoslezskou vědeckou knihovnou v Ostravě lekce k mediální gramotnosti a kybernetické bezpečnosti pro žáky 2. stupně ZŠ. Lekce trvají zpravidla 2 vyučovací hodiny ...
Zobrazit: Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Ohlédnutí za distanční výukou v Základní škole Ostrava – Dubina, Františka Formana 45

Video s ředitelkou školy Mgr. Ludmilou Večerkovou „Samozřejmě jsem zvažovala veškeré možné způsoby aplikace distanční výuky, ale nakonec, po poradě s pedagogy ze školy a se zbytkem vedení – se zástupkyněmi, jsme se rozhodli, že určitě nebudeme chtít veškerou tíhu vzdělávání ...
Zobrazit: Nevíte co s dětmi o letních prázdninách?

Nevíte co s dětmi o letních prázdninách?

Městský obvod Jih připravil pro děti a rodiče ve svém městském obvodu celoprázdninový program. 7.7. – 21.8.2020 Účast pro všechny přihlášené děti je na akcích zdarma! Začíná se 7.7.2020 v 15:00 h v zahradě DK AKORD s úvodním programem. Veškeré ...
Zobrazit: Žákovská osobnost Julie Krčmařová

Žákovská osobnost Julie Krčmařová

Dne 30.6.2020 náměstkyně primátora Mgr. Andrea Hoffmannová, Ph.D., ocenila žákyni Julii Krčmařovou. Julie je žákyní 5. ročníku  Základní školy a mateřské školy Ostrava – Zábřeh, Volgogradská 6B, příspěvková organizace a byla ředitelem školy navržena k ocenění „Žákovská osobnost“ za  2. místo ...
Zobrazit: Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Mateřská škola Dětská 920 v Ostravě-Porubě použila dotaci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu  na rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí, jejich environmentální senzitivitu, seznámení se základy přírodních zákonů a s výzkumnými dovednostmi, tedy se základy pro budoucí „vědce“. Děti poznávaly ekologické a přírodní ...
Zobrazit: Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

Zahájení kurzu „Kids‘ Skills“

V  rámci  projektu Místní akční plán rozvoje  vzdělávání  ORP  Ostrava II  jsme ve  dnech 25. a 26. 6. 2020 zahájili vzdělávací kurz Kids´Skills pro školní psychology, speciální, sociální pedagogy a jiné pracovníky v základních školách, kteří tuto metodu využijí a budou ...
Zobrazit: Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Žáci absolvují část výuky v anglickém jazyce

Ve školním roce 2019/2020 se Základní škola Klegova 27 z Hrabůvky zapojila již třetím rokem do projektu Podpora rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách, který podporuje město Ostrava. „V rámci tohoto projektu vyučujeme metodou CLIL. Znamená to, že nejazykový předmět ...
Zobrazit: Art & Science

Art & Science

Protože dělat vědu je někdy umění a dělat umění je pěkná věda… Každoročně pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava festival Art & Science, kdy se během jednoho dne univerzita otevře všem zájemcům o poznání vědy netradičním způsobem. Dopoledne jsou zvány ...
Zobrazit: Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Anglicky se dá vyučovat matematika, přírodopis i tělocvik

Metodu výuky CLIL zařadili v letošním školním roce do výuky čtyři učitelé Základní školy Provaznická z Hrabůvky. Matematiku, přírodopis, pracovní činnosti, výtvarnou výchovu a tělesnou výchovu vyučovali současně v českém a anglickém jazyce a žáky motivoval k používání angličtiny i v běžných životních situacích. Výrazně ...
Zobrazit: Středisko volného času Korunka pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času Korunka pořádá pobytové a příměstské tábory

Středisko volného času Korunka pořádá i v tomto roce atraktivní a zajímavé tábory pro děti nejrůznějšího věku. Každý tábor, ať už příměstský nebo pobytový, se zaměřuje na pestrou škálu oblastí jak sportovních, tak zážitkových. Celkem tři pobytové tábory se uskuteční ...
Zobrazit: Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

MŠMT vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 „Opatření k zápisům do mateřských škol pro školní rok 2020/2021“. Zápisy se uskutečnily v období od 2. května do 16. května 2020 ...