Aktuality

Zobrazit: PODPORA ADAPTACE A INTEGRACE UKRAJINCŮ V OSTRAVĚ

PODPORA ADAPTACE A INTEGRACE UKRAJINCŮ V OSTRAVĚ

Město Ostrava opět získalo prostředky ze státního rozpočtu Ministerstva vnitra ČR, z dotačního programu Systém výzev na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024 podpořeného UNHCR. Finance budou využity např. na letní příměstské ...
Zobrazit: Metodické setkání sociálních pedagogů

Metodické setkání sociálních pedagogů

Dne 29.05.2024 se uskutečnilo na Magistrátu města Ostravy jedno z pravidelných metodických setkání pro sociální pedagogy a jejich kolegy ze školních poradenských pracovišť, pořádané v rámci projektu MAP IV. Hostem setkání byli zástupci komunitní práce ve městě Ostrava z Diecézní charity ostravsko-opavské ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Proběhlo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd

Dne 28.05.2024 se v prostorách Základní školy Šalounova v Ostravě – Vítkovicích uskutečnilo metodické setkání učitelů a asistentů přípravných tříd základních škol ORP Ostrava, pořádané v rámci projektu MAP IV. Ředitel školy seznámil přítomné se školou, jejími charakteristikami, historií přípravné třídy. Na ...
Zobrazit: Proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů

Proběhlo metodické setkání speciálních pedagogů

Dne 21.05.2024 se v prostorách Magistrátu města Ostravy uskutečnilo další metodické setkání speciálních pedagogů mateřských a základních škol z Ostravy a okolí, pořádané v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava IV. Metodickým setkáním provázela Mgr. Šárka Sohrová, jeho cílem ...
Zobrazit: 4. ročník turnaje mateřských škol „O šachovou Korunku“ byl i letos úspěšný

4. ročník turnaje mateřských škol „O šachovou Korunku“ byl i letos úspěšný

Dne 28. 5. 2024 se uskutečnil ve Středisku volného času Korunka další ročník turnaje pro mateřské školy „O šachovou Korunku“. Turnaje se zúčastnilo celkem 9 čtyřčlenných družstev ze 7 mateřských škol. Hlavním rozhodčím a garantem turnaje byla Mgr. Táňa Bahatka ...
Zobrazit: Realizace projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí III.“

Realizace projektu „Klíče pro budoucnost našich dětí III.“

Probíhá zahájení realizace projektu spolufinancovaného v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Registrační číslo: CZ.06.04.01/00/23_094/0004538 Předpoklad zahájení realizace projektu 6/2024 a ukončení realizace 12/2025Předmětem projektu je realizace odborných multifunkčních učeben virtuální a rozšířené reality ve střediscích volného času a domu dětí ...
Zobrazit: Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ se ZŠ Šalounova

Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ se ZŠ Šalounova

Dne 10.5.2024 se v sadu Jožky Jabůrkové v Ostravě-Vítkovicích konala inspirativní beseda na téma „Splň si svůj sen“, realizována v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Akce se zúčastnili žáci šestých až osmých tříd Základní školy Šalounova, kterým ...
Zobrazit: Proběhl šachový turnaj dětí v mateřské škole

Proběhl šachový turnaj dětí v mateřské škole

Šachový turnaj dětí z Mateřské školy Klubíčko, Ostrava- Hrabová, proběhl dne 21.5.2024 a ukončil tak letošní školní rok šachové výuky dětí, kterou MŠ organizuje ve spolupráci s SVČ Korunka a za podpory statutárního města Ostravy. Všechny děti zvládly tahy jednotlivými ...
Zobrazit: Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Chrjukinova

Inspirativní setkání pro žáky a rodiče na téma „Splň si svůj sen“ na ZŠ Chrjukinova

Dne 16.5.2024 se na ZŠ Chrjukinova konala inspirativní zážitková beseda na téma „Splň si svůj sen“, realizována v rámci projektu „Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání ve městě Ostrava“. Akce se zúčastnili žáci šestých a sedmých tříd, kterým přišli své příběhy ...
Zobrazit: Dubnové dění v Ostravských sportovních hrách bylo skutečně nabité!

Dubnové dění v Ostravských sportovních hrách bylo skutečně nabité!

V rámci Ostravských sportovních her se v dubnu odehrálo celkem 10 obvodních kol v minifotbalu pro všechny kategorie a k tomu se uskutečnila 5 okresních kol v těchto sportech: Vybíjená 4. – 5. tříd Minifotbal chlapců 8. – 9. tříd ...
Zobrazit: Fajne školní bistro – mentoring Davida Valíčka ve školní jídelně Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5,  p. o.

Fajne školní bistro – mentoring Davida Valíčka ve školní jídelně Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p. o.

Poslední mentoring ve školním roce 2023/2024 s Davidem Valíčkem v rámci městského projektu „Fajne školní bistro“ proběhl ve školní jídelně Základní školy Ostrava-Radvanice, Vrchlického 5, p. o. Menu: polévka „Halászlé“, hlavní pokrm „Tarhoňa s ricottou a hráškem“, džus se podávalo ...
Zobrazit: AntraCity fest – divadelní přehlídka waldorfských škol

AntraCity fest – divadelní přehlídka waldorfských škol

Ve dnech 3. – 7. června 2024 proběhne divadelní festival waldorfských škol. Letošního ročníku se zúčastní také divadelní soubory z Polska. AntraCity fest je extrémně náročnou zkouškou pro žáky, studenty, třídní kolektivy a také pedagogy. Dopolední představení jsou určena žákům ...