Talentmanagement

Zobrazit: Numeráčci 2021 V Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a

Numeráčci 2021 V Mateřské škole Ostrava, Varenská 2a

V roce 2017 vznikl v Mateřské škole Ostrava Varenská 2a projekt TALENTÍK, který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagement. Tento projekt se zaměřuje na vyhledávání nadaných a mimořádně nadaných dětí předškolního věku především v intelektové oblasti. Několik po ...
Zobrazit: Základní a mateřská škola rozvíjí technickou gramotnost

Základní a mateřská škola rozvíjí technickou gramotnost

Základní a mateřská škola Krestova,36A z Ostravy Hrabůvky se pustila do projektu Krestovský triangl.  Ten je zaměřený na systematický rozvoj zejména technické, přírodovědné a čtenářské gramotnosti u dětí a žáků základní a mateřské školy a je financovaný z programu na podporu vzdělávání ...
Zobrazit: Klub objevitelů na základní škole Krestova

Klub objevitelů na základní škole Krestova

Dne 26. září 2020 proběhlo první setkání Klubu objevitelů na ZŠ Krestova, který je financován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Odborník na chování včel, Luděk Klinkovský, seznámil děti s životem včel a s jejich praktickým využitím v lidské ...
Zobrazit: Projekt Science Talent Ostrava pro aktivní studenty

Projekt Science Talent Ostrava pro aktivní studenty

Spolek PROXIMA podporuje již pátým rokem aktivní studenty v jejich seberozvoji a sebevzdělávání. Děje se tak díky projektu Science Talent Ostrava finančně podporovaného statutárním městem Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu. Díky těmto prostředkům byla dosud podpořena téměř stovka ...
Zobrazit: Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Dne 27.08.2020 proběhl seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu. Na semináři se žadatelé dozvěděli novinky a změny v obou dotačních titulech oproti předcházejícímu období. Zásadní změnou je elektronizace způsobu podání žádostí o dotaci nebo ...
Zobrazit: Pozvání na seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Pozvání na seminář pro zpracovatele žádostí v oblasti školství a oblasti vzdělávání a talentmanagementu

Srdečně Vás zveme na seminář pro zpracovatele žádostí o dotace v oblasti školství a v oblasti vzdělávání a talentmanagementu, který se uskuteční dne 27.08.2020 v 10:00 hod. v budově Magistrátu města Ostravy v místnosti č. 306. Na semináři se dozvíte ...
Zobrazit: Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik Střední odborné školy AHOL

Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik Střední odborné školy AHOL

Od zahájení projektu Podpora rozvoje oboru vzdělávání Ortoticko – protetický technik AHOL SOŠ podporovaného statutárním městem Ostrava uplynulo již několik měsíců. Jaký přínos znamenal pro žáky AHOL Střední odborné školy ve Vítkovicích projekt realizovaný z programu na podporu vzdělávání a ...
Zobrazit: Mistři stavitelé v mateřské škole Za Školou

Mistři stavitelé v mateřské škole Za Školou

Mateřská škola Za Školou 1 v Ostravě- Zábřehu se díky finanční spoluúčasti statutárního města Ostrava pustila do projektu, který rozvíjí polytechnické vzdělávání předškolních dětí, jejich manuální zručnost a mentální dovednosti. „Polytechnické vzdělávání rozvíjí nejen technickou představivost dětí, ale také analyticko-syntetické, kritické, ...
Zobrazit: Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Koncepce technického vzdělávání v MŠ Hornická 43A

Projekt TETA IV., který je spolufinancován statutárním městem Ostrava z programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu realizuje Mateřská škola Hornická 43A v Ostravě. Projekt navazuje a propojuje projekty z předchozích tří let. „Díky této návaznosti s charakterem sněhové koule, kdy bylo zdokonalováno vše předcházející ...
Zobrazit: Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Děti se staly malými zahradníky ptáčka zpěváčka

Mateřská škola Dětská 920 v Ostravě-Porubě použila dotaci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu  na rozvoj přírodovědné gramotnosti dětí, jejich environmentální senzitivitu, seznámení se základy přírodních zákonů a s výzkumnými dovednostmi, tedy se základy pro budoucí „vědce“. Děti poznávaly ekologické a přírodní ...
Zobrazit: Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Novinky v dotačních titulech na podporu školství, vzdělávání a talentmanagementu

Zastupitelstvo města Ostravy na svém jednání dne 24.6.2020, usnesením č. 0981/ZM1822/15 schválilo Program na podporu školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2021 a Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2021. Program na ...
Zobrazit: Příměstské tábory ve Světě techniky

Příměstské tábory ve Světě techniky

Svět techniky v Dolní oblasti VÍTKOVICE pořádá atraktivní letní příměstské a pobytové tábory pro děti ve věku 5-13 let. Celkem pět příměstských táborů se uskuteční v průběhu července a srpna ve Světě techniky. Každý turnus bude tématicky odlišný. Děti budou ...