Numeráčci 2024 v MŠ Ostrava, Varenská 2a, p.o.

Zobrazit: Numeráčci 2024 v MŠ Ostrava, Varenská 2a, p.o.

Zajímáte se o vyhledávání a rozvíjení intelektového nadání dětí předškolního věku?

Máte zájem sdílet s ostatními školami své zkušenosti, seznamovat se s novými lidmi a obohacovat program vaší školy?

V tom případě vás srdečně zveme do 6.ročníku aktivity NUMERÁČCI pořádanou Mateřskou školou Ostrava, Varenská 2a, p.o. za finanční podpory statutárního města Ostravy z Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu, jejímž cílem je nominovat nadané, případně mimořádně nadané, děti ještě před nástupem do základního vzdělávání.

.

.

NUMERÁČCI jsou tříkolovou, v běžném provozu mateřské školy časově zvládnutelnou, aktivitou převážně pro děti s povinnou předškolní docházkou. Pro zajímavost a přitažlivost jsou jednotlivá kola motivována „vesmírnými rýmovačkami“. V pracovních listech pak děti řeší zajímavé matematické a logické úkoly různých obtížností.

Další informace se můžete dozvědět 20. 11. 2023 na společném semináři, kterým 6. ročník zahájíme. Přihlásit se lze na odkaze:

Hostem letošního setkání bude Mgr. Marek Khýr, který se s námi podělí o své zkušenosti nejen s oblastí nadání.

Případné dotazy Vám rády zodpovíme na tel. čísle 602 412 563 nebo mailem: posta@msvarenska.cz .

Těšíme na společné vesmírné zážitky. Vždyť vyhledávat, nacházet a rozvíjet nadání v oblasti intelektu u dětí, by mělo být stejně důležité, jako je tomu i v jiných oblastech nadání.

Mgr. Stanislava Korcová a Jitka Severinová

autorky a organizátorky aktivity NUMERÁČCI