Mezinárodní soutěž z fyziky se opět konala v Ostravě

Zobrazit: Mezinárodní soutěž z fyziky se opět konala v Ostravě

První listopadový pátek se 200 nadšených fyziků sešlo na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, kde se konala tradiční soutěž pod názvem Fyzikální náboj. Na organizaci soutěže se již sedmým rokem podílí Gymnázium Volgogradská v Ostravě-Zábřehu společně s MFF UK v Praze za finanční podpory statutárního města Ostrava.

Jedná se o mezinárodní fyzikální soutěž, do které se v letošním roce zapojilo celkem 281 týmů z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Španělska.

Soutěž je určena pětičlenným týmům ve dvou věkových kategoriích: Junior (1. a 2. roč. SŠ) a Senior (3. a 4. roč. SŠ). Řeší se při ní náročné problémové úlohy z fyziky, které připravují studenti Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a studenti fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislavě.

Celá soutěž trvá 120 minut, během kterých se týmy pokouší vyřešit co nejvíce zadaných úloh. Za každou správně vyřešenou úlohu dostanou žáci novou úlohu, jejíž obtížnost se stupňuje.

V Ostravě v kategorii Junior zvítězili žáci z Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě, 2. místo obsadil tým z Gymnázia Volgogradská v Ostravě-Zábřehu a třetí místo připadlo týmu z Masarykova gymnázia, SZdrŠ a VOŠ zdravotnické ve Vsetíně. V kategorii Senior byl nejúspěšnější tým z Gymnázia třídy Kpt. Jaroše v Brně, následován týmem z Mendelova gymnázia v Opavě a Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě.

Zapojení se do soutěže Fyzikální náboj přispívá k úspěšnému řešení dalších fyzikálních soutěží, je zohledněno při přijetí na vysokou školu, podporuje týmovou spolupráci a umožňuje porovnávat výsledky soutěžících s účastníky jiných států.

Zdroj: Mgr. Lenka Plachtová, Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace