Badatelský víkend – tentokrát na Visalajích

Zobrazit: Badatelský víkend – tentokrát na Visalajích

Předposlední zářijový víkend se uskutečnilo další badatelské setkání pro ostravské základní školy. Učitelé přírodovědných předmětů společně se svými pomocníky z řad žáků gymnázia Olgy Havlové připravili pro zvídavé děti rozličné badatelské úlohy, tentokrát zasazené do nádherné krajiny Visalají.

Osmnáct žáků čtyř základních škol si vyzkoušelo tvorbu přírodovědného průvodce vybraného ekosystému. I přes neutuchající déšť se všichni rozhodli statečně vyrazit do terénu s cílem sesbírat maximum biologického materiálů pro mikroskopování. Kromě tvorby průvodce, se žáci zabývali simulací dopadů kráterů na povrch Měsíce, poznáváním světových stran či historií Bílého Kříže.

„Všem účastníkům z řad žáků i pedagogů základních škol děkujeme za účast a družstvu ZŠ Waldorfská gratulujeme k nejlépe zpracované prezentaci,“ uvedl jeden z organizátorů akce Milan Birke.

Badatelské setkání bylo financováno z rozpočtu statutárního města Ostrava v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu.